Budowy modelu prędkościowego ośrodka skalnego z izotropowymi i anizotropowymi algorytmami migracji głębokościowych przed składaniem