Interpolacji i regularyzacji danych sejsmicznych w celu poprawy parametrów przestrzennego próbkowania danych sejsmicznych