Obliczania poprawek statycznych początkowych i resztkowych