Rekonstrukcji geometrii i danych nawigacyjnych dla sejsmiki archiwalnej