Sejsmiczne prace polowe

<b>Sejsmiczne</b> prace polowe

Geofizyka Toruń (GT) wykonuje usługi z zakresu akwizycji danych sejsmicznych w kraju i za granicą w każdych warunkach terenowych. 50-letnie doświadczenie, profesjonalna kadra i nowoczesne technologie gwarantują efektywną realizację zadań poszukiwawczych, dedykowanych konwencjonalnym i niekonwencjonalnym złożom ropy naftowej i gazu ziemnego, złożom wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitorowaniu naturalnych zbiorników podziemnych.

GT oferuje nowoczesne i dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania, które zapewniają efektywność badań i wysoką jakość uzyskanych danych sejsmicznych, minimalizując ryzyko poszukiwawcze. Stosowanie najnowocześniejszych technologii sejsmicznych w połączeniu z doświadczoną i gotową na wyzwania kadrą gwarantuje, że sejsmiczne prace polowe są prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów lokalnych społeczności.

Zakres oferowanych sejsmicznych prac polowych:

 • Projektowanie zdjęć sejsmicznych
 • Pozyskiwanie praw wstępu
 • Prace geodezyjne z wykorzystaniem GIS
 • Akwizycja danych sejsmicznych 2D, 3D i 3C z użyciem wibratorów, materiałów wybuchowych i air-gunów
 • Kontrola jakości i wstępne przetwarzanie danych

 

Obszary aktywności:

Technologia

Wibrosejsy

 • Sercel Nomad 65
 • INOVA AHV
 • IVI HEMI 60
 • IVI ATS
 • IVI HEMI 50
 • INOVA UNIVIB

Pozostały sprzęt

 • Szeroka gama sprzętu wiertniczego obejmująca: wiertnice montowane na pojazdach 6x6, traktorach i samochodach pick -up oraz wiertnice przenośne
 • Kafary
 • Air-guny

Systemy rejestracji danych

 • Sercel 428 XL
 • Sercel 408 UL
 • Sercel UNITE (bezprzewodowy)
 • Innoseis TremorNet (Nodalny system bezprzewodowy)