Akwizycja danych sejsmicznych

<b>Akwizycja</b> danych sejsmicznych

Sejsmika Nowej Generacji oparta na innowacyjnej technologii nodalnej 

Geofizyka Toruń (GT) wykonuje usługi z zakresu akwizycji danych sejsmicznych w kraju i za granicą w każdych warunkach terenowych. 50-letnie doświadczenie, profesjonalna kadra i nowoczesne technologie gwarantują efektywną realizację zadań poszukiwawczych, dedykowanych konwencjonalnym i niekonwencjonalnym złożom ropy naftowej i gazu ziemnego, złożom wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitorowaniu naturalnych zbiorników podziemnych.

GT oferuje nowoczesne i dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania, które zapewniają efektywność badań i wysoką jakość uzyskanych danych sejsmicznych, minimalizując ryzyko poszukiwawcze. Stosowanie najnowocześniejszych technologii sejsmicznych, w tym nodalnych systemów akwizycji danych w połączeniu z doświadczoną i gotową na wyzwania kadrą gwarantuje, że akwizycja danych sejsmicznych prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesów lokalnych społeczności

Akwizycja danych sejsmicznych:

 • Badania sejsmiczne w każdych warunkach terenowych 
 • Badania sejsmiczne w strefach przejściowych
 • Badania sejsmiczne 2D Multi-line 
 • Wielkoobszarowe badania sejsmiczne 3D 
 • Badania sejsmiczne o ultra-wysokiej rozdzielczości  

Zakres oferowanych usług:

 • Projektowanie zdjęć sejsmicznych
 • Pozyskiwanie praw wstępu
 • Prace geodezyjne z wykorzystaniem GIS
 • Akwizycja danych sejsmicznych 2D, 3D i 3C (systemy nodalne lub kablowe) z użyciem wibratorów, materiałów wybuchowych i air-gunów 
 • Kontrola jakości i wstępne przetwarzanie danych

 

Zalety rozwiązań nodalnych GT (SEJSMIKA NOWEJ GENERACJI):

 • Łatwiejsze pozyskiwanie zgód na prowadzenie badań
 • Akwizycja danych w trudnym terenie
 • Ograniczenie ryzyka wypadków
 • Minimalizacja oddziaływania na otoczenie 
 • Zwiększenie wydajności akwizycji danych
 • Zwiększona gęstość pomiarów
 • Efektywniejsze operowanie rozstawem sejsmicznym

Film o rozwiązaniach nodalnych (link)

 

Akwizycja danych sejsmicznych – Obszary aktywności:

Akwizycja danych sejsmicznych - Technologia

Wibrosejsy

 • Sercel Nomad 65
 • INOVA AHV
 • IVI HEMI 60
 • IVI ATS
 • IVI HEMI 50
 • INOVA UNIVIB

Pozostały sprzęt

 • Szeroka gama sprzętu wiertniczego obejmująca: wiertnice montowane na pojazdach 6x6, traktorach i samochodach pick -up oraz wiertnice przenośne
 • Kafary
 • Air-guny

Systemy rejestracji danych

 • INOVA QUANTUM / Tremornet (Nodalny system bezprzewodowy)
 • Sercel 428 XL
 • Sercel 408 UL
 • Sercel UNITE (bezprzewodowy)