Obszary chronione

Obszary <b>chronione</b>

GT oferuje bezinwazyjne usługi geofizyczne, umożliwiające realizację zadań poszukiwawczych na różnorodnych obszarach chronionych. Minimalizujemy oddziaływanie naszych badań na środowisko naturalne poprzez:

  • dostosowanie harmonogramu sejsmicznych prac polowych do ograniczeń środowiskowych
  • prowadzenie prac przy  współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, zarówno na etapie planowania prac, jak i ich realizacji
  • stosowanie wytycznych zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko
  • prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym
  • szkolenia pracowników z zakresu pracy w pobliżu biotopów i innych obszarów wrażliwych środowiskowo
  • wykorzystywanie alternatywnych źródeł wzbudzania w przypadku terenów o ograniczonym dostępie dla ciężkiego sprzętu
  • stosowanie systemu geodezji inercyjnej na obszarach leśnych