Obszary chronione

Obszary <b>chronione</b>

GT oferuje bezinwazyjną akwizycję danych sejsmicznych, umożliwiającą realizację zadań poszukiwawczych na różnorodnych obszarach chronionych. Minimalizujemy oddziaływanie naszych badań na środowisko naturalne poprzez:

  • dostosowanie harmonogramu akwizycji danych sejsmicznych do ograniczeń środowiskowych
  • prowadzenie prac badawczych przy  współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, zarówno na etapie planowania prac, jak i ich realizacji
  • stosowanie wytycznych zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko
  • prowadzenie akwizycji danych sejsmicznych pod nadzorem przyrodniczym
  • szkolenia pracowników z zakresu pracy w pobliżu biotopów i innych obszarów wrażliwych środowiskowo
  • wykorzystywanie alternatywnych źródeł wzbudzania w przypadku terenów o ograniczonym dostępie dla ciężkiego sprzętu
  • stosowanie systemu geodezji inercyjnej na obszarach leśnych