Obszary pustynne

Obszary <b>pustynne</b>

GT posiada potencjał technologiczny, kadrowy i niezbędną wiedzę, pozwalające wykonywać akwizycję danych sejsmicznych na obszarach pustynnych. Niezależnie od stopnia złożoności zadań poszukiwawczych oraz trudności terenowych, zapewniamy wysokiej jakości dane i precyzyjne obrazowanie sejsmiczne dzięki:

  • doświadczeniu zdobytemu podczas dotychczas zrealizowanych akwizycji danych sejsmicznych w warunkach pustynnych
  • zastosowaniu najnowocześniejszych technologii dedykowanych dla zdjęć na obszarach pustynnych (Slip sweep , ISS, itp.)
  • poszanowaniu wartości kulturowych zróżnicowanych społeczności lokalnych
  • praktykom HSE ukierunkowanym na różnorodne zagrożenia występujące w warunkach pustynnych
  • programom szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa pracy lokalnych podwykonawców