Strefy przejściowe

Strefy <b>przejściowe</b>

GT oferuje akwizycję danych sejsmicznych na obszarach stref przejściowych. Odpowiednio dobrane komponenty technologii sejsmicznej w postaci wibratorowych i dynamitowych źródeł wzbudzania, szerokiej gamy urządzeń wiertniczych, działek powietrznych, hydrofonów, geofonów błotnych i lądowych, jak również bezprzewodowe systemy transmisji danych, pozwalają na uzyskanie spójnego odwzorowania sejsmicznego zarówno na obszarach lądowych, jak i akwenach wodnych. Nasze rozwiązania technologiczne dla stref przejściowych  dedykowane są dla:

  • jezior i rzek zlokalizowanych na obszarze zdjęcia sejsmicznego
  • obszarów delt rzecznych
  • płytkich fiordów i mielizn
  • obszarów zalewowych