Sejsmika otworowa

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i dużym doświadczeniem niezbędnym do wykonywania pomiarów sejsmicznych w otworach. Oferowany jest kompletny zakres usług począwszy od modelowania, projektowania, poprzez akwizycję danych, ich przetwarzanie, a skończywszy na interpretacji i dokumentacji wyników.

Odwzorowanie wgłębne PPS uzyskane w bliższym lub dalszym sąsiedztwie otworu, mogą dostarczyć ważnych informacji wzbogacających i uzupełniających interpretację standardowych danych sejsmicznych.

Pomiary sejsmiczne w otworach realizowane są przy użyciu systemów Avalon Geochain oraz OYO Geospace BSR Array System, posiadających możliwość jednoczesnej rejestracji wielopoziomowej odpowiednio na 8 poziomach dla Geochain oraz 104 poziomach dla BSR). Systemy umożliwiają konfigurację zestawów do pomiarów w otworach poziomych oraz wykonania pomiaru korelacyjnego, przy użyciu sondy do pomiaru naturalnego promieniowania gamma.

W porównaniu z sejsmiką refleksyjną metody sejsmiki otworowej posiadają następujące zalety:

  • dane rejestrowane są w czasie pojedynczym, co powoduje mniejsze straty energii na granicach sejsmicznych, pozwala uzyskać wyższą rozdzielczość pionową oraz wyższy stosunek sygnału do zakłóceń,
  • istnieje możliwość obrazowania warstw o dużym nachyleniu,
  • przy zastosowaniu dużej ilości odbiorników w otworze, metoda cechuje się znacznym zasięgiem głębokościowym, możliwością rejestracji pełnego pola falowego
    i doskonałą rozdzielczością poziomą.

Metody sejsmiki otworowej oferowane przez GT obejmują następujące zastosowania:

  • PPS zero-offsetowy, offsetowy, kroczący (walk-away) i PPS 3D,
  • Monitoring mikrosejsmiczny,
  • PPS kroczący wykonywany w trakcie wiercenia, służący do interpretacji strukturalnej w otoczeniu odwiertu i sterowania trajektorią otworów horyzontalnych.

PPS zero-offsetowy, offsetowy, kroczący (walk-away) i PPS 3D

Oferowany przez nas długi zestaw sond w sposób istotny przyczynia się do ograniczenia czasu potrzebnego na akwizycję, dostarczając dane, charakteryzujące się bardzo dobrą jakością i ciągłością. Unikalne metody transformacji pozwalają przetworzyć uzyskane rejestracje, przy wykorzystaniu technologii dedykowanych do przetwarzania danych sejsmiki powierzchniowej, w tym procesu migracji.

Monitoring mikrosejsmiczny

Długi zestaw sond, umieszczany w odwiercie służącym do monitoringu, pozwala na dokładną identyfikację zdarzeń mikrosejsmicznych. Tradycyjne metody umożliwiają zarejestrowanie jedynie niewielkiej części pola falowego, w wyniku czego, ocena lokalizacji danego zdarzenia może być nieprawidłowa. Nasza technologia przetwarzania wymaga identyfikacji fali podłużnej (P-wave) bądź fali poprzecznej (S-wave), różniąc się od metod stosowanych przez firmy konkurencyjne, w których niezbędna jest ocena obydwu typów fal. Oferowane przez nas procedury z zakresu mikrosejsmiki pozwalają wykryć i poprawnie zlokalizować znacznie większą liczbę zdarzeń niż metody konkurencyjne.

PPS kroczący wykonywany w trakcie wiercenia, służący do interpretacji strukturalnej w otoczeniu odwiertu i sterowania trajektorią otworów horyzontalnych

W sytuacji, gdy dane sejsmiki powierzchniowej są słabej jakości, lub nie dostarczają wystarczająco dokładnej informacji geologicznej, rozwiązaniem może być umieszczenie zestawu odbiorników w otworze, na etapie jego wiercenia. Taka grupa geofonów służy do wykonania tzw. PPS kroczącego, którego zadaniem jest uzyskanie obrazu w otworzeniu odwiertu. W następnej kolejności, interpretacja uzyskanego zapisu pod katem rozpoznania struktur i stref uskokowych, pozwala na udokładnienie i ewentualne skorygowanie trajektorii odwiertów horyzontalnych. Sterowanie krzywizną otworu musi odbywać się tak, aby odpowiednio trafić na strefę określaną w branży jako ‘landing zone’, unikając uskoków, niewidocznych na obrazie sejsmiki refleksyjnej