Usługi geologiczno-wiertnicze i geotechniczne

Działamy na rynku od 1978 roku i jesteśmy liderem w dziedzinie usług geologiczno- wiertniczych i geotechnicznych w Polsce

Usługi geologiczno-wiertnicze świadczymy od 1978 roku, oferując szeroki zakres najnowocześniejszych kompleksowych badań, m.in. dla rozpoznania podłoża dla infrastruktury przemysłowej oraz technicznej na lądzie i morzu. Dostarczamy także rozwiązania dla sektora energii wiatrowej na morzu, w szczególności poprzez badania geotechniczne i geologiczne dna morskiego dla określenia środowiskowych uwarunkowań morskich farm wiatrowych (MFW), a także podmorskiego wyznaczenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych łączących MFW z lądem.

Nasze atuty to zespół geofizyków, geologów oraz hydrogeologów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte posiadanymi uprawnieniami, a także najnowocześniejsze zasoby sprzętowe dostępne w Polsce, w tym urządzenie soniczne CRS 170 XL DUO, wibrosondę Seabed SVC 500E i sondę zaburtową Geomil Manta 200.

 

 

Zapewniamy kompleksową obsługę już od momentu przygotowywania projektów obejmujących konkretne usługi geologiczne i geotechniczne  poprzez wykonanie robót terenowych, aż do wykonania dokumentacji powykonawczej z realizacji całego zadania.

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych i geotechnicznych w Polsce. Nasze badania geologiczne podłoża pozwalają ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane m.in. z budową infrastruktury, monitoringiem geotechnicznym, rozpoznaniem i udokumentowaniem złóż surowców, czy poszukiwaniem i rozpoznaniem wód podziemnych. Wieloletnie doświadczenie, dynamiczny rozwój technologiczny oraz sprawdzone procedury naszego zespołu gwarantują dobór najlepszych dostępnych metod badawczych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji różnego typu przedsięwzięć, m.in. w sektorze energetycznym, budownictwie, gospodarce komunalnej, jak i przemyśle wydobywczym.

Sektor budowlany

Nasze usługi w zakresie badań geologiczno-geofizycznych, polegające przede wszystkim na rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych, mają szerokie zastosowane na wielu obszarach działalności. W sektorze budowlanym są stosowane dla inwestycji typu:

 • budowa obiektów budowlanych, kolei, lotnisk, dróg, zapór, tam, mostów oraz wiaduktów nad zbiornikami wodnymi, podziemnych tuneli pod zbiornikami wodnymi, ujęć wody, hydrowęzłów, monitoringu wód gruntowych oraz skarp i osuwisk, studni chłonnych oraz studni odwadniających
 • rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej
 • rozpoznanie pod przewierty HDD
 • montaż zespołów pomiarowych (inklinometr, czujniki ciśnienia
  porowego, ekstensjometr)
 • zabudowa pomp ciepła w systemach geotermii
  niskotemperaturowej

Sektor wydobywczy

W sektorze wydobywczym usługi geologiczno-wiertnicze służą przede wszystkim do poszukiwania i rozpoznania złóż surowców:

 • skalnych
 • hutniczych
 • energetycznych
 • ceramicznych
 • chemicznych

Sektor odnawialnych źródeł energii

Świadczymy również usługi geologiczno-wiertnicze dla inwestycji związanych z sektorem odnawialnych źródeł energii w zakresie farm wiatrowych, zarówno lądowych, jak również morskich (MFW). Dla inwestycji MFW prowadzimy badania geotechniczne na morzu służące m.in.:

 • określeniu środowiskowych uwarunkowań MFW,
 • określeniu warunków posadowienia MFW,
 • wyznaczaniu przebiegu tras kabli elektroenergetycznych
  łączących MFW z lądem.

Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW) oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW).

       

Porozmawiajmy o szczegółach