Usługi geologiczno-wiertnicze i hydrogeologiczne

Usługi <b>geologiczno-wiertnicze i hydrogeologiczne</b>

Usługi geologiczne i wiertnicze

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń wykonuje niezbędne prace na cele budownictwa, gospodarki komunalnej, ośrodków badawczych i naukowych, jak i przemysłu wydobywczego. Od ponad 40 lat świadczymy Państwu usługi geologiczne, wiertnicze i hydrogeologiczne, w tym wiercenia geologiczne, badania geologiczne, badania geologiczno-inżynierskie oraz pomiary geologiczne. 

Wieloletnie doświadczenie

Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalistów, specjalizujących się w geologii inżynierskiej i charakteryzujących się specjalistyczną wiedzą obejmującą usługi geologiczne. Posiadane certyfikaty uprawniają ich do szerokiej działalności w sferze obejmującej zarówno odwierty geologiczne, jak i zróżnicowane badania geologiczne. Dzięki temu mają Państwo zapewnioną kompleksową obsługę już od momentu przygotowywania projektów i dokumentów obejmujących konkretne usługi geologiczne. Nasi pracownicy posiadają dodatkowo szerokie doświadczenie w zakresie tzw. wyższego dozoru geologicznego, który obejmuje nadzór nad wykonywaniem geologicznych robót. 

Nowoczesne technologie

Dla bardziej efektywnego wykonywania badań geologicznych, wyposażyliśmy się w wysokiej jakości sprzęt sprowadzany od najlepszych światowych producentów w tej dziedzinie. W naszych zasobach posiadamy urządzenia hydrauliczne, które ułatwiają precyzyjne wiercenia geologiczne. Przez czołową pozycję na rynku, dokładamy nadto wszelkich starań by świadczone przez nas usługi geologiczne spełniały wszelkie standardy związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Nowoczesne rozwiązania

Oferowane przez Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń usługi geologiczne obejmują :

 1. Dokumentowanie i projektowanie – realizacja projektów robót geologicznych dotyczących m.in. budowy oraz rekonstrukcji studni, piezometrów, otworów geologiczno-inżynierskich jak i geotechnicznych
 2. Wiercenia dla geotermii – prace z zakresu wykonania otworów dla zabudowy pomp ciepła, od etapu projektowego do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji
 3. Wiercenia hydrogeologiczne – świadczenie usług hydrogeologicznych, które obejmują, pobór gruntu, badanie gruntu i wiercenia hydrogeologiczne (np. studnie, piezometry, kerunkowe otwory odwadniające)
 4. Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne – wiercenia, sondowania oraz pobór o nienaruszonej strukturze (NNS) związane z badaniami gruntów w celu określenia ich parametrów geotechnicznych, jak również wiercenie otworów do zabudowy specjalistycznych urządzeń monitorujacych np. przemieszczenia gruntów, poziomu, temperatury oraz poziomu wody porowej oraz stopnia osiadania gruntów 
 5. Wiercenia sozologiczne – badanie podłoża gruntowo-wodengo pod kątem obecności zanieczyszczeń 
 6. Wiercenia badawcze i poszukiwawczo-rozpoznawcze – poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż (węgiel, wapień, bazalt, piaskowiec, piaski i żwiry, itp.)

Prace wiertnicze są realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Najważniejsze są dla nas oczekiwania i satysfakcja klientów, dlatego w czasie naszej czterdziestoletniej obecności w branży ciągle rozwijamy się i wprowadzamy nowe rozwiązania. Grono podmiotów zadowolonych ze współpracy z nami co roku się powiększa. Niespełna cztery dekady obecności na rynku usług geologiczno-wiertniczych zaowocowały współpracą z wiodącymi podmiotami, m.in.:  

 • KGHM Polska Miedź (montaż czujników ciśnienia porowego, inklinometrów, m in. z czujnikami światłowodowymi, pobór próbek NNS w tym metodą push-gel)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu (otwory rozpoznawcze na złożu węgla brunatnego do głębokości 500 m, montaż inklinometrów)
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów (bariera studni odwodnieniowych wierconych na lewy obieg płuczki)
 • PAK Górnictwo Konin (otwory rozpoznawcze dla potrzeb opracowania dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego)
 • PIG – PIB Warszawa (otwory kartograficzne dla potrzeb opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski)
 • Związek Gmin Wyspy Wolin (otwory studzienne dla potrzeb dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie Kodrąbka (13 otworów studziennych, zasoby Q=420 m3/h) i Kołczewka (6 otworów studziennych, zasoby Q=204 m3/h). Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
 • Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica (otwory rozpoznawcze dla opracowania dokumentacji geologicznej złoża piasków szklarskich)
 • SITA Polska (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu i remediacji wód podziemnych)
 • Lafarge Cement (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu wód w rejonie kamieniołomu wapieni)

Zakres Usług

Technologia

Zasoby sprzętowe:

 • H61S2 – Wamet
  urządzenie hydrauliczne na prawy i lewy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Delta Base 550
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Wellco Drill 200 (WD 200)
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 200 m
 • URB-2,5A
  urządzenie mechaniczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 300 m
 • WH-015
  urządzenie hydrauliczne do wierceń obrotowych na sucho do głębokości 30 m
 • H3 – urządzenie hydrauliczne przystosowane do wierceń kierunkowych

Specyfikacja techniczna:

 • Wiercenia metodą obrotową na płuczkę (prawy lub lewy obieg płuczki) lub na sucho
 • Wiercenia obrotowe na sucho
 • Wiercenia udarowe metodą dolnych młotków wgłębnych
 • Wiercenia kierunkowe
 • Sondowania typu WH
 • Pobór prób NNS (próbniki Nesgi’ego, Osterberga, Archway)
 • Zakres głębokościowy wierceń: do 500 m
 • Średnice otworów:
  – wiercenia rdzeniowane:
  75,8-151 mm
  – wiercenia bezrdzeniowe:
  76,2-750 mm