Usługi geologiczno-wiertnicze i geotechniczne

Usługi <b>geologiczno-wiertnicze i geotechniczne</b>

Usługi geologiczne, wiertnicze i geotechniczne

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń wykonuje niezbędne prace na cele sektora energetycznego, budownictwa, gospodarki komunalnej, ośrodków badawczych i naukowych, jak i przemysłu wydobywczego. Świadczymy usługi geologiczne, geotechniczne, wiertnicze i hydrogeologiczne, w tym wiercenia geologiczne, badania geologiczne, badania geologiczno-inżynierskie oraz pomiary geologiczne. 

Usługi geotechniczne – morskie farmy wiatrowe

Mając na uwadze rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii, portfolio Geofizyki Toruń obejmuje również usługi dedykowane rozwojowi morskich farm wiatrowych. Nasz zespół doświadczonych specjalistów wykonuje badania geotechniczne rozpoznania dna morskiego.
Kluczowe usługi geotechniczne dedykowane projektom morskich farm wiatrowych obejmują szerokie spektrum rozwiązań, w tym wiercenia, sondowania sondą zaburtową, sondowania SPT w otworach z dowiercaniem, pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych, pobór prób gruntu przy użyciu wibrosondy oraz wiercenia dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów).

Wieloletnie doświadczenie

Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalistów, specjalizujących się w każdej dziedzinie geologii, charakteryzujących się specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Dzięki temu mają Państwo zapewnioną kompleksową obsługę już od momentu przygotowywania projektów obejmujących konkretne usługi geologiczne poprzez wykonanie robót terenowych, aż do wykonania dokumentacji powykonawczej z realizacji całego zadania. Nasi pracownicy posiadają nie tylko doświadczenie ale również niezbędne uprawnienia zarówno geologiczne jak i górnicze obejmujące dozory i  nadzory nad wykonywanymi robotami geologicznymi. 

Nowoczesne technologie

Analizujac wymagania rynku nasza firma nieustannie inwestuje w nowoczesny sprzęt i nowe innowacyjne technologie spełniające wszelkie niezbędne a za razem bardzo wysokie wymagania klientów. 

Prace wiertnicze są realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018. Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Najważniejsze są dla nas oczekiwania i satysfakcja klientów, dlatego w czasie naszej wieloleniej obecności w branży ciągle rozwijamy się i wprowadzamy nowe rozwiązania. Grono podmiotów zadowolonych ze współpracy z nami co roku się powiększa i obejmuje m.in.:  

 • KGHM Polska Miedź (montaż czujników ciśnienia porowego, inklinometrów, m in. z czujnikami światłowodowymi, pobór próbek NNS w tym metodą push-gel)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu (otwory rozpoznawcze na złożu węgla brunatnego do głębokości 500 m, montaż inklinometrów)
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów (bariera studni odwodnieniowych wierconych na lewy obieg płuczki)
 • PGE EJ1 (badania geologiczne)
 • PAK Górnictwo Konin (otwory rozpoznawcze dla potrzeb opracowania dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego)
 • PIG – PIB Warszawa (otwory kartograficzne dla potrzeb opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski)
 • Związek Gmin Wyspy Wolin (otwory studzienne dla potrzeb dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie Kodrąbka (13 otworów studziennych, zasoby Q=420 m3/h) i Kołczewka (6 otworów studziennych, zasoby Q=204 m3/h). Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
 • Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica (otwory rozpoznawcze dla opracowania dokumentacji geologicznej złoża piasków szklarskich)
 • SITA Polska (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu i remediacji wód podziemnych)
 • Lafarge Cement (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu wód w rejonie kamieniołomu wapieni)

Zakres Usług

Technologia

Zasoby sprzętowe:

 • H61S2 – Wamet
  urządzenie hydrauliczne na prawy i lewy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Delta Base 550
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • CRS 170 XL DUO
  urządzenie soniczne do głębokości 120m, wrzutowo do 250 m
 • JOY 3
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 250 m, oraz do wierceń rurowanych do 50m
 • KRETOMAX 150
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 150m, oraz do wierceń rurowanych do 30m
 • Sonda zaburtowa Manta 200
  do głębokości 30m
 • Electrical Vibrocorer SVC 500E
  do głębokości 5m

Specyfikacja techniczna:

 • Wiercenia metodą obrotową na płuczkę (prawy lub lewy obieg płuczki) lub na sucho
 • Wiercenia obrotowe na sucho
 • Wiercenia udarowe metodą dolnych młotków wgłębnych
 • Wiercenia kierunkowe
 • Sondowania typu WH
 • Pobór prób NNS (próbniki Nesgi’ego, Osterberga, Archway)
 • Zakres głębokościowy wierceń: do 500 m
 • Średnice otworów:
  – wiercenia rdzeniowane:
  75,8-151 mm
  – wiercenia bezrdzeniowe:
  76,2-750 mm