Usługi geologiczno-wiertnicze i hydrogeologiczne

Usługi <b>geologiczno-wiertnicze i hydrogeologiczne</b>

Usługi geologiczne i wiertnicze

Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń wykonuje niezbędne prace na cele sektora energetycznego, budownictwa, gospodarki komunalnej, ośrodków badawczych i naukowych, jak i przemysłu wydobywczego. Od ponad 40 lat świadczymy Państwu usługi geologiczne, geotechniczne, wiertnicze i hydrogeologiczne, w tym wiercenia geologiczne, badania geologiczne, badania geologiczno-inżynierskie oraz pomiary geologiczne. 

Usługi geotechniczne – morskie farmy wiatrowe

Mając na uwadze rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym, portfolio Geofizyki Toruń obejmuje również usługi dedykowane rozwojowi morskich farm wiatrowych. Nasz zespół doświadczonych specjalistów wykonuje badania geotechniczne dna morskiego Są one kluczowe dla opracowania modeli profilu gruntów oraz dla uzyskania parametrów fizycznych gleby, zmniejszając tym samym ryzyko związane z realizacją projektów morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z korzyścią dla przyszłych pokoleń.
Kluczowe usługi geotechniczne dedykowane projektom morskich farm wiatrowych obejmują szerokie spektrum rozwiązań, w tym sondowania sondą zaburtową, sondowania CPT w otworach z dowiercaniem, pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych, pobór prób gruntu wibrosondą do poboru sond rdzeniowych oraz wiercenia dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów).

Wieloletnie doświadczenie

Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalistów, specjalizujących się w geologii inżynierskiej i charakteryzujących się specjalistyczną wiedzą obejmującą usługi geologiczne i geotechniczne. Posiadane certyfikaty uprawniają ich do szerokiej działalności w sferze obejmującej zarówno odwierty geologiczne, jak i zróżnicowane badania geologiczne. Dzięki temu mają Państwo zapewnioną kompleksową obsługę już od momentu przygotowywania projektów i dokumentów obejmujących konkretne usługi geologiczne. Nasi pracownicy posiadają dodatkowo szerokie doświadczenie w zakresie tzw. wyższego dozoru geologicznego, który obejmuje nadzór nad wykonywaniem geologicznych robót. 

Nowoczesne technologie

Dla bardziej efektywnego wykonywania badań geologicznych, wyposażyliśmy się w wysokiej jakości sprzęt sprowadzany od najlepszych światowych producentów w tej dziedzinie. W naszych zasobach posiadamy urządzenia hydrauliczne, które ułatwiają precyzyjne wiercenia geologiczne. Przez czołową pozycję na rynku, dokładamy nadto wszelkich starań by świadczone przez nas usługi geologiczne spełniały wszelkie standardy związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Nowoczesne rozwiązania

Oferowane przez Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Geofizyki Toruń usługi geologiczne obejmują :

 1. Dokumentowanie i projektowanie – realizacja projektów robót geologicznych dotyczących m.in. budowy oraz rekonstrukcji studni, piezometrów, otworów geologiczno-inżynierskich jak i geotechnicznych
 2. Wiercenia dla geotermii – prace z zakresu wykonania otworów dla zabudowy pomp ciepła, od etapu projektowego do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji
 3. Wiercenia hydrogeologiczne – świadczenie usług hydrogeologicznych, które obejmują, pobór gruntu, badanie gruntu i wiercenia hydrogeologiczne (np. studnie, piezometry, kerunkowe otwory odwadniające)
 4. Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne – wiercenia, sondowania oraz pobór o nienaruszonej strukturze (NNS) związane z badaniami gruntów w celu określenia ich parametrów geotechnicznych, jak również wiercenie otworów do zabudowy specjalistycznych urządzeń monitorujacych np. przemieszczenia gruntów, poziomu, temperatury oraz poziomu wody porowej oraz stopnia osiadania gruntów 
 5. Wiercenia sozologiczne – badanie podłoża gruntowo-wodengo pod kątem obecności zanieczyszczeń 
 6. Wiercenia badawcze i poszukiwawczo-rozpoznawcze – poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż (węgiel, wapień, bazalt, piaskowiec, piaski i żwiry, itp.)

Prace wiertnicze są realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Najważniejsze są dla nas oczekiwania i satysfakcja klientów, dlatego w czasie naszej czterdziestoletniej obecności w branży ciągle rozwijamy się i wprowadzamy nowe rozwiązania. Grono podmiotów zadowolonych ze współpracy z nami co roku się powiększa. Niespełna cztery dekady obecności na rynku usług geologiczno-wiertniczych zaowocowały współpracą z wiodącymi podmiotami, m.in.:  

 • KGHM Polska Miedź (montaż czujników ciśnienia porowego, inklinometrów, m in. z czujnikami światłowodowymi, pobór próbek NNS w tym metodą push-gel)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu (otwory rozpoznawcze na złożu węgla brunatnego do głębokości 500 m, montaż inklinometrów)
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów (bariera studni odwodnieniowych wierconych na lewy obieg płuczki)
 • PAK Górnictwo Konin (otwory rozpoznawcze dla potrzeb opracowania dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego)
 • PIG – PIB Warszawa (otwory kartograficzne dla potrzeb opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski)
 • Związek Gmin Wyspy Wolin (otwory studzienne dla potrzeb dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie Kodrąbka (13 otworów studziennych, zasoby Q=420 m3/h) i Kołczewka (6 otworów studziennych, zasoby Q=204 m3/h). Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego
 • Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica (otwory rozpoznawcze dla opracowania dokumentacji geologicznej złoża piasków szklarskich)
 • SITA Polska (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu i remediacji wód podziemnych)
 • Lafarge Cement (otwory piezometryczne dla potrzeb monitoringu wód w rejonie kamieniołomu wapieni)

Zakres Usług

Technologia

Zasoby sprzętowe:

 • H61S2 – Wamet
  urządzenie hydrauliczne na prawy i lewy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Delta Base 550
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 500 m
 • Wellco Drill 200 (WD 200)
  urządzenie hydrauliczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 200 m
 • URB-2,5A
  urządzenie mechaniczne na prawy obieg płuczki, do głębokości 300 m
 • WH-015
  urządzenie hydrauliczne do wierceń obrotowych na sucho do głębokości 30 m
 • H3 – urządzenie hydrauliczne przystosowane do wierceń kierunkowych

Specyfikacja techniczna:

 • Wiercenia metodą obrotową na płuczkę (prawy lub lewy obieg płuczki) lub na sucho
 • Wiercenia obrotowe na sucho
 • Wiercenia udarowe metodą dolnych młotków wgłębnych
 • Wiercenia kierunkowe
 • Sondowania typu WH
 • Pobór prób NNS (próbniki Nesgi’ego, Osterberga, Archway)
 • Zakres głębokościowy wierceń: do 500 m
 • Średnice otworów:
  – wiercenia rdzeniowane:
  75,8-151 mm
  – wiercenia bezrdzeniowe:
  76,2-750 mm