Projektowanie i dokumentowanie

w zakresie projektowania wykonujemy:

  • projekty robót geologicznych dla ujęć wód podziemnych, dla monitoringu wód podziemnych, dla zabudowy pomp ciepła,
  • projekty geologiczno-techniczne, określające konstrukcję, zabudowę oraz ewentualną likwidację otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych, badawczych, hydrogeologicznych (ujęcia wód, piezometry) i geotechnicznych,

 

w zakresie dokumentowania:

  • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, dokumentacje hydrogeologiczne otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów),
  • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych,
  • powykonawcze dokumentacje geologiczne.