Wiercenia geotechniczne

Innym aspektem działalności GT są wiercenia otworów umożliwiających przeprowadzenie kompleksowego monitoringu geotechnicznego. W tym zakresie wykonujemy otwory techniczne pod zabudowę:

  • inklinometrów (pomiary przemieszczeń gruntu)
  • piezometrów strunowych (pomiary poziomu i ciśnienia wody porowej)
  • głębokich uziomów anodowych (ochrona katodowa gazociągów)
  • dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów)