Usługi geotechniczne

Usługi <b>geotechniczne</b>

Realizujemy szerokie spektrum usług geotechnicznych, w tym: 

  • Sondowania sondą zaburtową
  • Sondowania CPT w otworach z dowiercaniem
  • Sondowania SPT
  • Pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych
  • Pobór prób gruntu wibrosondą do poboru sond rdzeniowych

Wykonujemy otwory techniczne pod zabudowę, w tym:

  • inklinometry (pomiary przemieszczeń gruntu, stateczność skarp, zboczy)
  • piezometry strunowe (pomiary ciśnienia wody porowej, temperatury)
  • głębokie uziomy anodowe (ochrona katodowa podziemnych konstrukcji stalowych)
  • wiercenia otworów rurowanych (bez użycia płuczki)
  • wiercenia dla potrzeb poboru prób NNS (badania właściwości mechanicznych gruntów)