Wiercenia hydrogeologiczne

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • projektowanie, wykonanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych, otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów) – studnie,
  • wiercenia studni,
  • pompowanie oczyszczające, pomiarowe pojedyncze i zespołowe,
  • pobór prób gruntu i wód do badań fizyko‑chemicznych,
  • likwidacja studni i piezometrów,
  • wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych,
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych.