Wiercenia hydrogeologiczne

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania, wykonywania, monitorowania oraz dokumentowania prac hydrogeologicznych dla poszukiwania i rozpoznania wód podziemnych, a także określenia ich zasobów i jakości.

 

Zakres usług obejmuje:

  • projektowanie, wykonanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych, otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów) – studnie
  • wiercenia studni
  • pompowanie oczyszczające, pomiarowe pojedyncze i zespołowe
  • pobór prób gruntu i wód do badań fizyko‑chemicznych
  • likwidacja studni i piezometrów
  • wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych