Wiercenia hydrogeologiczne

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • projektowanie, wykonanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych, otworów odwadniających i obserwacyjnych (piezometrów) – studnie,
  • wiercenia studni,
  • pompowanie oczyszczające, pomiarowe pojedyncze i zespołowe,
  • pobór prób gruntu i wód do badań fizyko‑chemicznych,
  • likwidacja studni i piezometrów,
  • wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych,
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych.

Studnia głębinowa to doskonałe rozwiązanie dla domu jednorodzinnego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągów miejskich. Jest to nadal standard w wielu miastach, poszczególnych dzielnicach, na  obrzeżach aglomeracji a także terenach podmiejskich. Na inwestycję tego typu decydują się także osoby, które jako lokalizację domu wybrały miejsce odludne, gdzie indywidualne instalacje nie są opłacalne lub po prostu niemożliwe do wykonania. Zainteresowani wierceniem studni są także właściciele przedsiębiorstw, zużywających duże ilości wody bieżącej. Podobnie rolnicy, liczący na łatwe nawadnianie pola lub ogrodu z uprawami. Wiercenie studni to dla wielu konieczność, jeśli chcą być w posiadaniu własnego, czystego ujęcia wodnego. Koszt studni głębinowej jest relatywnie niski a inwestycja zwraca się w ciągu krótkiego okresu. Nasza firma Geofizyka Toruń to nie tylko poszukiwanie wody, ale także badania hydrogeologiczne, odwierty pionowe i wiele pokrewnych usług.

Niezależny zbiornik – studnia głębionowa

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarstwa domowego bez stałego dostępu do wody. Dlatego studnie towarzyszą człowiekowi od tysiącleci, choć wiercenie studni przy pomocy nowoczesnych urządzeń to współczesna wygoda. Głębokość była uzależniona od tego, na jakim poziomie znajdowała się woda gruntowa. Jej poszukiwanie było tak kluczowym zadaniem, że zwykle to ono warunkowało lokalizację budowy domów. Obecnie wiercenia studni to działanie standardowe, nawet w miejscu, gdzie woda jest trudniej dostępna. Koszt studni głębinowej jest nieco wyższy od inwestycji przyłączenia się do sieci wodociągów. Jednak oznacza całkowitą niezależność w dostawie wody, co jest znacznym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu. Cena dotyczy tylko wykonanych prac, nie zaś późniejszej, codziennej eksploatacji wody. Polecane wiercenia hydrogeologiczne są popularne również w przypadku gospodarstw, stawiających na oszczędne, ekologiczne instalacje.

Studnie przed wiekami

Pierwsze metody wiercenia studni pojawiły się już około 1800 lat p.n.e. W ziemię wbijano ubijakiem bambusowe rury, do których woda podchodziła samoistnie. W bardziej zaawansowanej wersji wiercenie studni odbywało się przy pomocy narzędzia, zwanego ślimakiem. Studnie głębinowe były powszechne w starożytnym Rzymie. Mimo łatwego dostępu do wody z akweduktów, budowano niewielkie zbiorniki, które często wykorzystywano również do przechowywania żywności ze względu na niższą temperaturę otoczenia. Kopanie studni głębinowej to mozolne zajęcie, dlatego raz postawiony zbiornik służył mieszkańcom przez wiele pokoleń. Zwykle do czasu wyczerpania się w nim wody. O ujęcie wody dbano, obawiając się zatrucia, dlatego czyszczenie studni zwykle wykonywali wszyscy jej użytkownicy. Na czas epidemii ujęcia wody były zamykane i pilnowane. Pierwsza polska, udokumentowana studnia, wiercona ręcznie powstała w XIX wieku.

Odwierty głębinowe

Współczesne studnie głębinowe mają około kilkunastu metrów. To dużo w porównaniu do studni kopanych, które dochodziły nawet do 100 metrów głębokości. Ze względu na sposób, w jaki się je wykonuje, mówi się także o studniach wierconych lub rurowych. Wiercenie studni zawsze odbywa się przy pomocy specjalnej wiertnicy. Jej działanie jest oparte o dwie rury: osłonową oraz filtracyjną. Pierwsza musi dotrzeć w okolice warstwy wodonośnej, druga w nią wnika. Rury dookoła są izolowane żwirem. Taki zabieg ma za zadanie również usprawnić przepływ wody. Studnia głębinowa powyżej 8 metrów nie zasysa samodzielnie wody. Dlatego na jej dnie dodatkowo montujemy głębinową pompę tłoczącą. Koszt wykopania studni zwykle obejmuje również cenę urządzenia pompującego, które musi być podłączone do zasilania.

Czystość i ekologia

Studnie głębinowe bazują na wodzie, znajdującej się w pokładach skalnych, sięgających zwykle do 15-20 metrów. Pomiędzy nimi znajduje się kilka warstw działających jak naturalnie oczyszczające filtry, dlatego tego typu zbiornik wodny jest całkowicie wolny od różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda ma potwierdzoną badaniami opinię najwyższej jakości, choć użytkownik może dodatkowo zbadać jej zawartość na poszczególne pierwiastki i mikroelementy. Studnia głębinowa to ekologiczne przedsięwzięcie, które mocno różni się jakością wody od innych studni, na przykład kopanych. Co więcej, jej zasoby są na tyle spore, że wodę można użytkować bez obaw nawet w okresie największej suszy. Użytkownik nie jest również zależny od ciśnienia w sieci wodociągowej. Odwiert studni warto połączyć z badaniami jakości wody. Wykonuje się wówczas pobór prób gruntu i wód do badań fizyko‑chemicznych, dostępnych w ofercie Geofizyka Toruń.

Koszt inwestycji

Wiercenie studni, cennik, to suma wielu działań. Można oszacować własne zużycie wody, ale zwykle przy domach jednorodzinnych nie przekracza ono 5m3, dlatego nie wymaga żadnego zezwolenia. Przy wyższym zużyciu potrzebne jest specjalne pozwolenie wodnoprawne, zwane operatem wodnoprawnym. Sieć wodociągowa często ma ograniczony zasięg. Tymczasem budowa studni głębinowej może odbyć się praktycznie w każdym miejscu. Wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych to dodatkowe zabezpieczenie użytkownika. Koszt wybudowania studni głębinowej często pozytywnie zaskakuje inwestora. To także działanie o wiele mniej czasochłonne w porównaniu do trwania całej procedury przyłączenia się do wodociągów. Studnie głębinowe, cennik to wyłącznie prace instalacyjne. Późniejsze korzystanie z wody obciąża jedynie rachunek za energię, niezbędną do uruchomienia pompy. Inwestor w żaden sposób nie jest uwikłany w problemy z dostawą wody, jej podwyżką, zmianą operatora, zajmującego się dystrybucją.

Wiercenie studni głębinowej można wykonać na terenie, gdzie znajduje się woda. Przed planowaną inwestycją warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niektóre zawierają zapisy o ograniczeniach budowy studni na danym terenie. Warto pamiętać o tym, by studnia głębinowa była w przepisowej odległości od granicy działki, kompostownika i szamba czy wybiegu dla zwierząt hodowlanych.

Reasumując, wykonujemy usługi z zakresu projektowania, wykonywania, monitorowania oraz dokumentowania prac hydrogeologicznych dla poszukiwania i rozpoznania wód podziemnych, a także określenia ich zasobów i jakości.