Wiercenia poszukiwawczo-rozpoznawcze i badawcze

Świadczymy kompleksowe usługi na potrzeby poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż surowców:

  • skalnych (bazalty, granity, wapienie, piaskowce)
  • hutniczych (rudy cynku i ołowiu, miedzi, żelaza)
  • energetycznych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, torfy)
  • ceramicznych (skalenie, kwarcyty, kaolin, piaski szklarskie)
  • chemicznych (sól, siarka, fosforyt)


Zakres usług obejmuje:

  • przygotowanie planu ruchu zakładu górniczego
  • wykonanie otworów pełnordzeniowych na złożu
  • pobieranie prób NNS
  • wykonanie otworów hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż
  • likwidacja otworów włączając sporządzenie projektu technicznego likwidacji