Wiercenia sozologiczne

Realizuje otwory wiertnicze na potrzeby rozpoznania stanu sozologicznego podłoża gruntowo-wodnego, w tym:

  • otwory odgazowujące składowiska odpadów
  • kartowanie sozologiczne
  • wiercenie otworów dla potrzeb prac remediacyjnych ośrodka gruntowo-wodnego
  • otwory obserwacyjne dla potrzeb monitoringu zanieczyszczeń wód