Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje

Nasz innowacyjny i modularny potencjał oraz know-how pomogły uwolnić potencjał złożowy różnych basenów naftowych na całym świecie

Jesteśmy międzynarodowym dostawcą innowacyjnych usług otworowych, pomiarów w otworach i perforacji, które zapewniają, zapewniających pełne zrozumienie potencjału formacji złożowych. Rozwiązania GT dostarczają kluczowych informacji dla procesu wiercenia i precyzyjnych danych otworowych, pozwalających ocenić możliwości produkcyjne i zwiększyć zwrot z inwestycji poszukiwawczych.

Nasz innowacyjny i modularny potencjał oraz know-how pomogły uwolnić potencjał złożowy różnych basenów naftowych na całym świecie. Bogate doświadczenie pozwala nam realizować skomplikowane zadania i precyzyjnie analizować formacje złożowe dla zmaksymalizowania wartość złoża w trakcie całego jego cyklu życia.

Nasze innowacyjne rozwiązania z powodzeniem realizują szeroki zakres celów badawczych. Poszukiwanie węglowodorów i minerałów, przemysł wydobywczy, podziemne magazyny czy  energia geotermalna to tylko niektóre z obszarów, w których potwierdziliśmy skuteczność naszych metod. GT świadczy również usługi specjalistyczne zarówno w głębokich, jak i płytkich mało średnicowych otworach hydrogeologicznych, geotechnicznych i geoinżynieryjnych.

Jesteśmy dumni z naszych dokonań w najbardziej wymagających warunkach geologicznych. Zaufali nam różni klienci, od firm średniej wielkości po czołowe firmy z branży. Chętnie pomożemy Wam w pełni zrozumieć specyfikę Waszych basenów naftowych a także zmniejszyć ryzyko prac wiertniczych i zoptymalizować wydobycie. Dostarczymy wyniki przewyższające Wasze oczekiwania!

Nasze rozwiązania otworowe

 • Pomiary w otworach niezarurowanych i zarurowanych
 • Serwis Aparatury Kontrolno – Pomiarowej (Mud Logging)
 • Perforacje w otworach wiertniczych:
  • Perforatory rurowe
  • Systemy perforacyjne zapuszczane przez rury wydobywcze
  • Metoda Plug & Perf w otworach kierunkowych i poziomych
 • Technologia stymulacji złoża propellantem
 • Likwidacja odwiertów bez urządzenia wiertniczego
 • Prace instrumentacyjne w otworach wiertniczych
 • Pomiary w otworach eksploatacyjnych (Production Logging)
 • Pomiary stanu technicznego otworów wiertniczych
Porozmawiajmy o szczegółach