Details of news Back

Geofizyka Toruń – transformation
  • 02 julio 2012
  • informacja prasowa

Geofizyka Toruń – transformation

On 2 July 2012 Geofizyka Toruń was transformed from limited liability company (Ltd.) to a joint-stock company (JSC).