Solutions of the future are here »

Solutions of the future are here »

Obszary działalności Upstream

Badania sejsmiczne są niezbędne do zrozumienia geologii basenów sedymentacyjnych i zmniejszenia ryzyka eksploracyjnego. Zastosowanie technologii sejsmicznych sektorze upstream pomaga firmom energetycznym skuteczniej eksplorować i eksploatować złoża węglowodorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Obszary działalności Energia Geotermalna

Poszukiwania złóż geotermalnych wiążą się ze znacznym ryzykiem wynikającym z nieznajomości wgłębnej budowy geologicznej. Kluczowym elementem każdej inwestycji geotermalnej jest więc właściwa lokalizacja instalacji, która gwarantowałaby odpowiednie parametry hydrogeotermiczne ujęcia wody.

CZYTAJ WIĘCEJ
Obszary działalności Energia Farm Wiatrowych

Charakterystyka geologiczna i geotechniczna jest niezmiernie ważna przy projektowaniu fundamentów morskich turbin wiatrowych. Dzieje się tak, ponieważ instalacje farm wiatrowych bez uprzedniej inspekcji podłoża mogą zostać zniszczone przez procesy hydrodynamiczne aktywowane przez działanie wiatru i fal.

CZYTAJ WIĘCEJ
Obszary działalności Budownictwo i Górnictwo

Kompleksowe badanie gruntu jest niezbędne zarówno w budownictwie infrastrukturalnym, jak i w budownictwie kolejowym, drogowym, tunelowym czy przemyśle wydobywczym. Właściwa ocena przydatności gruntu do każdego projektu budowlanego pomaga w przygotowaniu dokładnych planów operacyjnych i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi

Klienci