Budownictwo i Górnictwo

Zagrożenia geologiczne to procesy, zdarzenia lub sytuacje, które mają miejsce w środowisku geologicznym i mogą powodować szkody lub zagrożenia dla społeczności lub infrastruktury.

Nieskomplikowane, jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niski koszt procesu budowlanego. Ponadto należy też sprawdzić, czy na danym obszarze występują warunki chemiczne lub fizyczne oraz parametry mechaniczne, które mogłyby zaszkodzić projektowanej konstrukcji.

Wykonanie badań geologicznych pozwala na precyzyjne określenie parametrów danego gruntu oraz ocenę jego przydatności dla określonego projektu budowlanego. Ocena parametrów i wpływ rodzaju gruntu na projekt budowlany, zebranie danych, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, przetestowanie gruntu pod kątem zagęszczenia, wytrzymałości, zanieczyszczeń, substancji organicznych i zawartości piasku – te wszystkie informacje zebrane w procesie badań pozwalają na optymalizację procesu inwestycyjnego.

Kompleksowe badanie gruntu jest niezbędne zarówno w budownictwie infrastrukturalnym, jak i w budownictwie kolejowym, drogowym, tunelowym, czy przemyśle wydobywczym. Właściwa ocena przydatności gruntu do danego projektu budowlanego pomaga w przygotowaniu dokładnych planów operacyjnych i podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

W sektorze wydobywczym usługi geologiczno-wiertnicze służą przede wszystkim do poszukiwania i rozpoznania złóż surowców: skalnych, hutniczych, energetycznych, ceramicznych oraz chemicznych.

Nasze usługi dedykowane
Budownictwu i Górnictwu

Geologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Hydrogeologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geotechniczne i geofizyczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geologiczno-inżynierskie CZYTAJ WIĘCEJ