Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Chrobrego 50, NIP 8792046601.

 

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Prowadzenie procesu rekrutacji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pracodawcy

2.1.1  Podstawa przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 KP art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2.1.2 Okres przechowywania

6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (jeżeli wyrazisz zgodę na przechowywanie danych osobowych; jeżeli nie – dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji)

2.2 Budowanie wizerunku specjalisty w branży poprzez prowadzenie profili w mediach społecznościowych

2.2.1  Podstawa przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2.2.2 Okres przechowywania

Dane przetwarzane dopóki użytkownik portalu nie usunie swojego konta albo reakcji lub komentarza pod publikowanym materiałem

2.3 Kontakt mailowy lub telefoniczny

2.3.1  Podstawa przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2.3.2 Okres przechowywania

Dane przetwarzane przez okres realizacji sprawy

 

3. REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny, za pomocą którego zbierane są dane osobowe, znajduje się pod adresem https://www.geofizyka.pl/pl/kariera/. Masz możliwość zgłoszenia swojej kandydatury tylko na stanowiska, które Ciebie interesują. Ponadto możesz wysłać swoje CV również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@geofizyka.pl.

3.1 Przetwarzane dane osobowe

Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy podczas rekrutacji możemy przetwarzać wyłącznie następujące dane osobowe:

Wszystkie inne informacje wykraczające poza ten zakres, jakie podajesz na swoim CV, udostępniasz dobrowolnie, dlatego przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody udzielanej wraz z ich udostępnianiem.

Pamiętaj, aby podczas procesu rekrutacji nie podawać żadnych danych osobowych szczególnej kategorii, wymienionych w art. 9 RODO. Zaliczają się do nich takie informacje jak m.in.: informacja o stanie zdrowia, informacja o poglądach politycznych, informacja o przynależności do związków zawodowych, informacja o orientacji seksualnej. Nie możemy przetwarzać takich danych osobowych, dlatego wpisując je do swojego CV narażasz się na to, że będziemy zmuszeni je usunąć, a tym samym nie będziemy mogli rozpatrzeć Twojej kandydatury.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji, to Twoje dane, w tym CV, zostanie usunięte w dniu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które kandydujesz. Za taki dzień przyjmujemy dzień zatrudnienia pracownika na dane stanowisko.

3.2 Prawa, jakie Ci przysługują

W ramach przetwarzania danych osobowych dla procesu rekrutacji przysługują Tobie następujące prawa:

Jeżeli przekażesz dane nadmiarowe, albo wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, masz również wobec tych danych prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

4.PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Poza stroną internetową w celu budowania wizerunku specjalisty w branży prowadzimy również profil na LinkedInie, Facebooku i X oraz kanał na YouTube. Korzystając z tych platform posiadamy status współadministratora, przy czym administratorem wiodącym są właściciele tych portali.

4.1 Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy dane, jakie sam zamieszczasz w tym profilu, a pozyskujemy je w momencie, kiedy zaobserwujesz nasz profil/kanał, dodasz reakcje na publikowane przez nas materiały lub je skomentujesz. Do takich danych zaliczmy przede wszystkim imię i nazwisko lub pseudonim, wizerunek ze zdjęcia profilowego oraz informacje o Tobie, jakie pozostawiasz w komentarzach. Ponadto zbieramy również anonimowe dane statystyczne, aby przeprowadzić analizę odwiedzeń naszego profilu/kanału oraz wyświetleń naszych treści.

LinkedIn, YouTube, Facebook oraz X mają własne dokumenty regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, wiążące ich użytkowników. Poniżej znajdują się adresy stron, na których znajdziesz polityki wykorzystywanych przez nas portali:

4.2 Prawa, jakie Ci przysługują

W ramach przetwarzania danych osobowych na profilach w mediach społecznościowych przysługują Tobie następujące prawa:

Większość z tych praw możesz zrealizować bezpośrednie na platformie z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez jej właścicieli. My dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, zaprzestania obserwowania lub subskrybowania naszego profilu/kanału, cofnięcia polubienia posta/video lub usunięcia komentarza, a także do czasu usunięcia naszego profilu z danej platformy.

 

5. KONTAKT DROGĄ E-MAIL LUB TELEFONICZNIE

5.1 Przetwarzane dane osobowe

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również podczas rozmów telefonicznych lub w ramach korespondencji e-mail. Przede wszystkim przetwarzamy tylko takie dane, jakie sam nam podasz. Oprócz nich możemy potrzebować również inne Twoje dane osobowe, które będą niezbędne do załatwienia sprawy, jednak nie będziemy zbierać od Ciebie danych osobowych szczególnej kategorii.

5.2 Prawa, jakie Ci przysługują

W ramach przetwarzania danych osobowych podczas rozmów telefonicznych lub w korespondencji e-mail przysługują Tobie następujące prawa:

 

6. PLIKI COOKIES

Na stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celach analitycznych korzystając z narzędzia Google Analitics. Jednak zbierane przez nas dane nie są danymi osobowymi. Gromadzimy informacje statystyczne, aby dokonać analizę liczby odwiedzających poszczególne podstrony witryny na domenie geofizyka.pl.

 

6.1 Informacja o wykorzystywanych plikach cookies

6.2 Instrukcje konfigurowania ustawień Plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć pod adresami:

 

7. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jeżeli chciałbyś zrealizować prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów omówionych powyżej powinieneś złożyć odpowiedni wniosek.

Pisemny wniosek możesz złożyć:

Inspektor Ochrony Danych

Geofizyka Toruń S.A.

Bolesława Chrobrego 50

87-100 Toruń

Wniosek, powinien określać do najmniej rodzaj żądania (wskazanie, które z praw chcesz zrealizować) oraz niezbędne do realizacji wniosku Twoje dane identyfikacyjne, a także treść żądania lub ewentualne uwagi.

 

8 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby odpowiadała ona wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy wnosić do niej zmiany w każdym czasie.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce dnia 14 listopada 2023 r.