Interpretacja danych sejsmicznych

Bogate doświadczenie i nowoczesny potencjał pozwala nam na szybką realizację skomplikowanych projektów interpretacyjnych i precyzyjne obrazowanie formacji złożowych

Wyniki naszej interpretacji pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji poszukiwawczych i pełne wykorzystanie potencjału rozpoznanych formacji złożowych. Działamy od 1973 roku i jesteśmy renomowanym międzynarodowym dostawcą zintegrowanej geologicznej interpretacji danych sejsmicznych i otworowych, przyczyniając się do odkrywania skał zbiornikowych na lądzie i na morzu w kraju i zagranicą.

Bogate doświadczenie i nowoczesny potencjał pozwala nam na szybką realizację skomplikowanych projektów interpretacyjnych i precyzyjne obrazowanie formacji złożowych.

Nasze innowacyjne rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie w realizacji szerokiego zakresu celów badawczych. Poszukiwanie węglowodorów i minerałów, przemysł wydobywczy, podziemne magazyny, energia geotermalna, farmy wiatrowe i elektrownie to tylko niektóre z obszarów, w których potwierdziliśmy skuteczność naszych metod. Rozwijamy nasz potencjał aby sprostać nowym wyzwaniom,  które pojawiają się na rynku.

Jesteśmy dumni z naszych dokonań w najbardziej wymagających warunkach geologicznych. Zaufali nam różni klienci, od firm średniej wielkości po czołowe firmy z branży. Chętnie pomożemy Wam w pełni wykorzystać potencjał dostępnych danych dla zmniejszenia ryzyka i kosztów poszukiwań. Dostarczymy wyniki przewyższające Wasze oczekiwania!

Standardowe rozwiązania interpretacyjne

 • Jakościowa oraz ilościowa ocena przetworzonych danych sejsmicznych pod kątem możliwości ich wykorzystania do realizacji określonych zadań interpretacyjnych
 • Kompleksowa interpretacja geologiczna danych sejsmicznych 2D i 3D, budowa modeli strukturalnych ośrodka geologicznego
 • Identyfikacja drobnych uskoków i spękań w oparciu o analizę danych sejsmicznych 3D z wykorzystaniem atrybutów geometrycznych i analizy spektralnej
 • Budowa modeli prędkości do transformacji czasowo– głębokościowej danych sejsmicznych
 • Konstrukcja map geologicznych w domenie czasu i głębokości
 • Przetwarzanie oraz interpretacja pionowych profilowań sejsmicznych w otworach wiertniczych (PPS)

Zaawansowane rozwiązania interpretacyjne

 • Analiza anizotropii ośrodka geologicznego z wykorzystaniem danych otworowych oraz sejsmicznych (AVO, AVAZ, inwersja sejsmiczna)
 • Ocena zróżnicowania parametrów geomechanicznych ośrodka skalnego
 • Modelowanie geologiczne 3D – integracja statycznych danych ośrodka geologicznego
 • Szacowanie zasobów złóż węglowodorów oraz ryzyka geologicznego
 • Modelowanie sejsmiczne (1D/2D)
 • Wykonywanie inwersji sejsmicznej na danych przed sumowaniem i po sumowaniu, analizy AVO oraz wieloatrybutowa charakterystyka ośrodka geologicznego
 • Wykorzystanie technik uczenia maszynowego w szczegółowej strukturalnej i facjalnej interpretacja danych sejsmicznych 3D
Porozmawiajmy o szczegółach