Władze spółki

Zarząd Spółki

Piotr Antonik

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Piotr Antonik jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania oraz liczne szkolenia zawodowe w kraju i zagranicą.

CZYTAJ WIĘCEJ

Piotr Antonik jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania oraz liczne szkolenia zawodowe w kraju i zagranicą.

Pracę w Geofizyce Toruń rozpoczął w 1982 roku jako inżynier elektronik a doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na różnych stanowiskach w kraju i za granicą. W latach 1993-2005 pracował na stanowiskach kierowniczych w Tokio dla japońskich firm z sektora poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego.

W roku 2005 powrócił do pracy w Geofizyce Toruń na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Controllingu. Dwa lata później powierzono mu stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu i Kontraktów, a w 2008 r. Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Prokurenta Spółki. W grudniu 2008 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Od czerwca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Jerzy Trela

I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Geofizyki

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Geologii Poszukiwawczej, specjalność – poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz studia podyplomowe w zakresie: Geofizyki Poszukiwawczej (AGH), Menadżerskim (SGH) i Controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem (UG). Uczestniczył w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach krajowych i zagranicznych, zarówno z zakresu badań geofizycznych jak i zarządzania przedsiębiorstwem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Geologii Poszukiwawczej, specjalność – poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz studia podyplomowe w zakresie: Geofizyki Poszukiwawczej (AGH), Menadżerskim (SGH) i Controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem (UG). Uczestniczył w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach krajowych i  zagranicznych, zarówno z zakresu badań geofizycznych jak i zarządzania przedsiębiorstwem.

W Geofizyce Toruń pracuje od 1982 roku przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej w dziedzinie badań geofizycznych  oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada duże kompetencje i doświadczenie zarówno zawodowe jak i biznesowe, również na arenie międzynarodowej. Będąc od wielu lat członkiem ścisłego kierownictwa oraz  Zarządu Spółki posiada niekwestionowany udział w zbudowaniu jej aktualnej pozycji rynkowej. Pracował w kraju i za granicą na stanowiskach:  Sejsmolog, Kierownik Grupy Sejsmicznej, Analityk przetwarzania danych sejsmicznych, Kierownik Działu Marketingu, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży oraz  Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych i Ekonomicznych. Od 2008 roku pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Geofizyki oraz od 2015 roku również sprawuje funkcję Kierownika ruchu zakładu górniczego. Posiada uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kat. IX, stwierdzone kwalifikacje Kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Posiada stopień górniczy –  Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia.

Dyrekcja spółki

Błażej Świątkiewicz

Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, Prokurent

Jest absolwentem Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania).

CZYTAJ WIĘCEJ

Jest absolwentem Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania).

Pracę w GT rozpoczął w 2005 roku na stanowisku Doradcy ds. Finansowych. W 2007 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Finansowania Eksportu a w 2015 Kierownika Działu Finansowego. Od  2018 pełni również funkcję Prokurenta. W 2019 został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego.

Tomasz Wilk

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). Pracę w GT rozpoczął w 1998 roku na stanowisku referenta w Dziale Współpracy z Zagranicą a następnie specjalisty ds. analiz w Dziale Sejsmiki Polowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). Pracę w GT rozpoczął w 1998 roku na stanowisku referenta w Dziale Współpracy z Zagranicą a następnie specjalisty ds. analiz w Dziale Sejsmiki Polowej. Od 2005 roku powierzono mu funkcję Kierownika Działu Kontraktów. Swoje bogate doświadczenie zawodowe miał możliwość pogłębić pełniąc również funkcję Country Managera w Indiach. W 2010 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Kontraktów i Sprzedaży.

Od października 2012 roku Tomasz Wilk pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych. W styczniu 2018 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora ds Ekonomicznych.

Tomasz Stankiewicz

Dyrektor ds. Operacji Sejsmicznych i Inżynierskich

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji). Odbył także studia podyplomowe SGH – Zarządzanie Projektami. Pracę w GT rozpoczął w 2007 roku na stanowisku referenta ds. kontraktów w Dziale Kontraktów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji). Odbył także studia podyplomowe SGH – Zarządzanie Projektami. Posiada tytuł EMBA uzyskany na UMK w Toruniu. Pracę w GT rozpoczął w 2007 roku na stanowisku referenta ds. kontraktów w Dziale Kontraktów.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe miał możliwość pogłębić pełniąc również funkcję Country Managera w Indiach, Syrii i Egipcie. W 2011 roku powierzono mu funkcję Kierownika Działu Kontraktów, a rok później Kierownika Działu Kontraktów i Sprzedaży.

Od września 2016 r. Tomasz Stankiewicz pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Sejsmiki Polowej. W 2024 r. został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Operacji Sejsmicznych i Inżynierskich.

Wojciech Chyl

Zastępca Dyrektora ds. Geofizyki Wiertniczej

W 1994 roku ukończył AGH w Krakowie (specjalizacja: wiertnictwo), a w 2003 studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu na UMK w Toruniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

W 1994 roku ukończył AGH w Krakowie (specjalizacja: wiertnictwo), a w 2003 studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu na UMK w Toruniu.

Pracę w GT rozpoczął w 1994 roku na stanowisku inżyniera operatora w zespole pomiarowym BGW-Toruń. Od 1997 roku powierzono mu stanowisko kierownika zespołu pomiarowego. Następnie pracował jako specjalista ds. metodyki badań w Dziale Geofizyki Wiertniczej.

Od 2007 r. Wojciech Chyl pełni funkcję  Zastępcy Dyrektora ds. Geofizyki Wiertniczej.

Rada Nadzorcza

Maksym Gołoś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Remigiusz Adam Nadolny

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Eugeniusz Głogowski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Adam Rechnio

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Staniszewski

Członek Rady Nadzorczej