Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje

Geofizyka otworowa daje unikalną możliwość precyzyjnego odwzorowania przewierconego ośrodka skalnego oraz oceny potencjału złoża w celu właściwego doboru parametrów eksploatacyjnych. Dzięki badaniom in situ sięgamy po informacje znajdujące się w swoim naturalnym, pierwotnym położeniu czyli w górotworze.

Jesteśmy dostawcą usług z zakresu geofizyki otworowej. Otworowe badania geofizyczne należą do podstawowego kompletu pomiarów, realizowanego w celu uzyskania informacji o własnościach fizycznych skał oraz o budowie wgłębnych struktur geologicznych. Obecnie oferujemy kilkadziesiąt rodzajów profilowań, które mogą być realizowane w odwiertach. Profilowania  geofizyki otworowej wykonuje się dla potrzeb prospekcji geologicznej i rozpoznania górniczego. Wiele metod wykorzystujemy w celu badania stanu technicznego otworu wiertniczego.

Nasza oferta obejmuje również pomiary w otworach produkcyjnych. Wyniki tych badań wykorzystywane są do bieżącej kontroli procesów eksploatacji złóż. Poza badaniami, wykonujemy w otworach specjalistyczne zabiegi wspomagające  likwidacje awarii wiertniczych, zabiegi udostepnienia horyzontu produkcyjnego do eksploatacji a także zabiegi stymulujące w celu intensyfikacji wydobycia.

Poszukiwania złóż węglowodorów, surowców mineralnych, geotermia, budowa podziemnych magazynów to tylko niektóre z obszarów, w których potwierdziliśmy przydatność i skuteczność metod geofizyki wiertniczej.

Nasze rozwiązania otworowe

 • Pomiary w otworach niezarurowanych i zarurowanych
 • Serwis Aparatury Kontrolno – Pomiarowej (Surface Logging)
 • Perforacje w otworach wiertniczych:
  • Perforatory rurowe
  • Systemy perforacyjne zapuszczane przez rury wydobywcze
  • Metoda Plug & Perf w otworach kierunkowych i poziomych
 • Technologia stymulacji złoża propellantem
 • Likwidacja odwiertów bez urządzenia wiertniczego
 • Prace instrumentacyjne w otworach wiertniczych
 • Pomiary w otworach eksploatacyjnych (Production Logging)
 • Pomiary stanu technicznego otworów wiertniczych
Porozmawiajmy o szczegółach