Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych

W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na najwyższej jakości oferowanych produktów, tak aby pozowały na jak najlepsze zrozumienie budowy geologicznej i rozpoznanie struktur podpowierzchniowych.

Ośrodek Przetwarzania Danych Sejsmicznych Geofizyki Toruń posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie, które w połączeniu z najnowszymi technologiami, wspieranymi przez nasze autorskie innowacyjne rozwiązania pozwala na uzyskanie wiarygodnego obrazowania sejsmicznego wysokiej jakości. Synergia tych czynników czyni nas jednym z wiodących centrów przetwarzania danych sejsmicznych na świecie.

Geofizyka Toruń jest uznanym międzynarodowym dostawcą rozwiązań geofizycznych m.in. w zakresie przetwarzania danych sejsmicznych w domenie czasu i głębokości. Posiadamy szerokie doświadczenie z różnych regionów świata. Jesteśmy obecni w Europie, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Ameryce Południowej i Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie. Zaufali nam różnorodni klienci od firm średniej wielkości po duże koncerny multienergetyczne.

 

Oferujemy szeroki zakres usług geofizycznych,  w tym przetwarzanie danych sejsmicznych pełnego azymutu, obrazowanie dyfrakcyjne i spekularne w domenie głębokości, przetwarzanie wysokorozdzielczych danych sejsmicznych (UHRS). Implementujemy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego (ML). Realizujemy projekty sejsmiczne na lądzie i na morzu, przetwarzamy dane o bardzo dużych gęstościach (High Density), szerokim azymucie (Wide Azimuth) i wysokiej rozdzielczości (High Resolution).

Wrażamy najnowocześniejsze narzędzia dostępne w branży i w sposób ciągły rozwijamy naszą technologię i metodykę działań. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na najwyższej jakości oferowanych produktów, tak aby pozowały na jak najlepsze zrozumienie budowy geologicznej i rozpoznanie struktur podpowierzchniowych.

Nasze interdyscyplinarne podejście oraz dedykowany zakres usług przetwarzania danych sejsmicznych pozwalają zminimalizować ryzyko i koszty operacyjne w całym procesie technologicznym związanym z poszukiwaniem złóż surowców naturalnych, przemysłem wydobywczym, podziemnymi magazynami energii, gazów i odpadów radioaktywnych, energią geotermalną, farmami wiatrowymi i energetyką jądrową.

Nasze usługi w zakresie obrazowania sejsmicznego

  • Zaawansowane przetwarzanie danych sejsmicznych 2D/3D/3C w tym obrazowanie w domenie czasu i głębokości
  • Przetwarzanie danych sejsmicznych o wysokiej rozdzielczości i szerokim azymucie
  • Inwersja przed i po składaniu tras sejsmicznych oraz wieloatrybutowa analiza AVO, VVAZ, AVAZ
  • Przetwarzanie danych sejsmiki otworowej
  • Przetwarzanie danych sejsmicznych na potrzeby kontroli jakości podczas akwizycji danych sejsmicznych
  • Przetwarzanie danych sejsmicznych Fast Track wraz z migracją czasową przed składaniem w trakcie trwania akwizycji danych sejsmicznych
Porozmawiajmy o szczegółach