Upstream

Węglowodory są ważnym składnikiem miksu energetycznego

Są one wykorzystywane nie tylko jako źródło energii. Rafinowana ropa naftowa jest stosowana m.in. do produkcji wielu materiałów pochodnych, które odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, takich jak np. tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki i smary.

Badania sejsmiczne są niezbędne do odwzorowania budowy geologicznej poszczególnych basenów sedymentacyjnych i co za tym idzie  zmniejszenia ryzyka eksploracyjnego. Zastosowanie technologii geofizycznych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wpływa na znacznie efektywniejsze rozpoznanie zasobów węglowodorów. Pomiary sejsmiczne i geofizyka otworowa to skuteczne metody badawcze, mające na celu rozwiązywanie problemów wynikających ze struktury geologicznej, kontrastów prędkości fali  sejsmicznej i anizotropii, napotykanych podczas obrazowania skomplikowanych pułapek węglowodorów. Przykładem najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie są systemy nodalne, oferujące największą dostępną na rynku rozdzielczość oraz wyjątkową dokładność badania sejsmicznego.  Dodatkowo technologia ta pozwala na realizację pomiarów w sposób bezinwazyjny, w pełnej harmonii z lokalną społecznością  i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Bez względu na to, czy jest to poszukiwanie nowych pułapek węglowodorów, czy zwiększanie produkcji z funkcjonujących już złóż, zarówno badania sejsmiczne, jak i pomiary w otworach dostarczają kompleksowego zestawu informacji geologicznych, niezbędnych do zobrazowania złoża i udokumentowania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego.

Nasze usługi dedykowane
Poszukiwaniu Węglowodorów

Akwizycja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej CZYTAJ WIĘCEJ
Sejsmika otworowa CZYTAJ WIĘCEJ