Profil firmy

Geofizyka Toruń S.A., (GT) należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A., jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań geofizycznych, geotechnicznych, geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie badania budowy geologicznej, na potrzeby sektora mulitenergetycznego i odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą. Zaawansowane rozwiązania Spółki wspierają transformację energetyczną i proces przechodzenia na zieloną i alternatywną energię. Innowacyjne usługi GT to bezinwazyjne badania, maksymalizujące wiedzę o budowie geologicznej Ziemi oraz pozwalające bezpiecznie i wydajnie wytwarzać energię. Spółka jest renomowanym międzynarodowym kontraktorem geofizycznym operującym w Europie, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, nasi klienci uzyskują dostęp do najnowocześniejszych sposobów eksploracji maksymalizujących wiedzę o budowie geologicznej Ziemi oraz pozwalających bezpiecznie i wydajnie wytwarzać energię. Piotr Antonik, Prezes i Dyrektor Generalny

Co robimy

Kluczowe portfolio Spółki obejmuje usługi geofizyczne, dedykowane w głównej mierze pozyskaniu informacji geologicznej. Podstawowa działalność GT obejmuje usługi z zakresu geofizyki poszukiwawczej (akwizycja, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych) oraz geofizyki otworowej (pomiary geofizyczne w otworach i ich interpretacja).

Spółka świadczy również usługi z obszaru geologii i geotechniki oraz hydrogeologii na potrzeby badań geologicznych podłoża dla infrastruktury przemysłowej i technicznej na lądzie i morzu. GT oferuje także rozwiązania dla sektora energii wiatrowej na morzu, w szczególności badania geotechniczne i geologiczne dna morskiego oraz realizuje zadania z zakresu rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury lądowej i morskiej, w tym portów i terminali instalacyjnych.

Spółka dostarcza również rozwiązania dla sektora energii geotermalnej oraz realizuje zadania z zakresu lokalizacji i monitoringu podziemnych magazynów do składowania gazu ziemnego, odpadów niebezpiecznych i CO2 dla sektora mulitenergetycznego i OZE, jak również badania na rzecz energetyki jądrowej.

Ponad 55-letnie międzynarodowe doświadczenie, wdrażanie najnowszych technologii oraz usługi ukierunkowane na jakość i bezpieczeństwo pracy stanowią o przewadze konkurencyjnej Spółki. GT ma ugruntowaną reputację w branży upstream. Dostarczała usług m.in. dla takich koncernów jak CEPSA, Chevron, ENI, Exxon, MOL/INA, ONGC Videsh, PKN ORLEN, RAK PA, Repsol, Sasol, Shell, Total.

GT realizuje zlecenia zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 14001:2015 w oparciu o System Zarządzania QHSE zgodny ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nafty i Gazu (IOGP) oraz EnerGeo Alliance.

Akwizycja danych sejsmicznych

GT jest jednym z nielicznych innowacyjnych międzynarodowych dostawców akwizycji danych sejsmicznych, realizujących projekty o skali wielopetabajtowej, gwarantując jednocześnie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań geofizycznych i ogromną elastyczność operacyjną.

Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych

Jesteśmy jednym z największych Centrów Przetwarzania Danych Sejsmicznych na świecie, zdolnym do równoległego przetwarzania kilku wielopetabajtowych projektów w konkurencyjnie szybkim czasie.

Interpretacja danych sejsmicznych

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w kompleksowej interpretacji geologicznej, jesteśmy w stanie wykonać najtrudniejsze zadania i zapewnić szybki dostęp do precyzyjnego odwzorowanie budowy geologicznej złóż.

Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacja

Nasze modułowe i innowacyjne technologie oraz bogate doświadczenie pozwalają na udostepnianie potencjał złóż z basenów naftowych na całym świecie.

Interpretacja danych otworowych

Przeprowadzimy kompleksową analizę danych otworowych i zapewniamy obrazowanie złożonych charakterystyk otworowych, aby zmaksymalizować wartość złoża przez cały jego cykl życia.

Sejsmika Otworowa

GT jest liderem w branży w świadczeniu usług z zakresu sejsmiki otworowej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i dużym doświadczeniem niezbędnym do wykonywania szerokiego spektrum pomiarów.

Usługi geologiczno-wiertnicze i geotechniczne

Najwyższe standardy w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, iż Geofizyka Toruń jest liderem w dziedzinie usług geologiczno-wiertniczych w Polsce.

Geofizyka inżynierska

Od 1996 roku jesteśmy prekursorem kompleksowych bezinwazyjnych badań podłoża z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod oraz aparatur badawczych na lądzie, rzekach, jeziorach, bagnach oraz na morzu.

Gdzie jesteśmy

Od 1996 roku GT jest dostawcą kompleksowych bezinwazyjnych badań podłoża z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod oraz technologii badawczych na lądzie, w strefie przejściowej oraz przybrzeżnych akwenach morskich.

POZNAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

GT w liczbach

Międzynarodowe doświadczenie

57 lat

Globalna aktywność

5 kontynentów 50 krajów

Zrealizowanych badań ponad

50K km2 (3D) 165K km (2D)

Wykonaliśmy ponad

50

zdjęć sejsmicznych na świecie z użyciem
nodalnych systemów akwizycji danych

Największy Ośrodek Przetwarzania
w Europie Środkowo-Wschodniej

Ponad 200

własnych modułów z zakresu
przetwarzania danych sejsmicznych

Ponad

70 wibrosejsów 100K kanałów
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

_Y5gF6Dfbmk
dGbv5eI93V4
nlTXMQpEv80
sseJzZ3MTSs
mhe_ixs3rkk
9ZEmOyrG_24