Geofizyka inżynierska

Od 1996 roku jesteśmy prekursorem kompleksowych bezinwazyjnych badań podłoża z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod oraz aparatur badawczych na lądzie, rzekach, jeziorach, bagnach oraz na morzu

Kompleksowe usługi z zakresu geofizyki inżynierskiej oferujemy od 1996 roku. Realizujemy szerokie spektrum innowacyjnych badań związanych z rozpoznaniem przypowierzchniowej strefy ośrodka geologicznego, niezbędnym przy projektowaniu i realizacji zadań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych, budowlanych, drogowych, a także związanych z ochroną środowiska.

Jesteśmy prekursorem nowoczesnych kompleksowych rozwiązań z zakresu nieinwazyjnych, nienaruszających gruntu i istniejącej infrastruktury, inżynierskich badań geofizycznych, a nasze atuty to zespół doświadczonych specjalistów oraz najnowocześniejsze zasoby sprzętowe umożliwiające zastosowanie zróżnicowanego spektrum metod geofizycznych.

Wykonujemy pełen zakres badań od projektowania, poprzez akwizycję, po interpretację wyników zakończoną pełnym raportem.

Naszą siłą jest zespół geofizyków, geologów oraz hydrogeologów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte posiadanymi uprawnieniami. Wykonujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje geologiczne i geotechniczne oraz projektowe. Niezależnie od poziomu trudności wykonania pomiarów czy uwarunkowań terenowych świadczymy usługi z zakresu geofizyki inżynierskiej na najwyższym poziomie na terenie całego kraju. Wykonujemy pomiary w różnych środowiskach: na lądzie, ale też na rzekach, jeziorach, bagnach oraz na morzu.

Nasze rozwiązania obejmują rozpoznanie strefy ośrodka geologicznego dla

  • inwestycji liniowych (drogi , koleje, gazociągi, lotniska, zapory),
  • określenia środowiskowych uwarunkowań morskich farm wiatrowych (MFW),
  • podmorskiego wyznaczenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych łączących morskie farmy wiatrowe (MFW) z lądem,
  • monitoringu stanu technicznego obiektów budowlanych, dróg, nawierzchni asfaltowych, nasypów, wałów przeciwpowodziowych i zapór,
  • określenia warunków gruntowo-wodnych i hydrogeologicznych (poszukiwania wód pitnych),
  • monitoringu warunków środowiskowych, wysypisk, określenia zasięgu stref zanieczyszczeń i skażeń, migracji zanieczyszczeń,
  • podziemnych przewiertów HDD zarówno na lądzie jak i wodzie,
  • detekcji podziemnych obiektów metalowych,
  • ustalenia stanu skarp i osuwisk,
  • poszukiwań archeologicznych
Porozmawiajmy o szczegółach