Grupa Sejsmiczna GT z sukcesem zakończyła, realizowaną metodą eksplozywną, akwizycję danych sejsmicznych 2D i 3D dla firmy Sea Dragon Energy w Egipcie. Badania geofizyczne realizowane były na koncesji “South-Disouq” w Delcie Nilu .

Pozostałe newsy