Spółka Geofizyka Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki –  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. do złożenia papierowych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji, tj. aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektornicznego.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pozostałe newsy