Poznaliśmy spółki, które są najlepiej zarządzane pod kątem wymogów odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Koźmiński Business Hub po raz 18. przygotował Ranking ESG, który przez ostatnie lata funkcjonował jako Ranking Odpowiedzialnych Firm.

Uczestnicy tegorocznej edycji musieli zmierzyć się z pytaniami dostosowanymi do rosnących oczekiwań i międzynarodowych standardów ESG ( E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny). Pomimo podniesionej poprzeczki, ranking cieszył się dużym zainteresowaniem wśród firm działających na polskim rynku.

W tegorocznym rankingu wzięło udział prawie 150 firm z całej Polski. Ostatecznie do ścisłego finału awansowało 66 podmiotów, czyli o osiem mniej niż przed rokiem. Geofizyka Toruń awansowała w stosunku do pozycji ubiegłorocznej, zajmując 21 miejsce w ogólnym rankingu, a 7 – w segmencie Paliwa, Energetyka, Wydobycie. 

Wyniki Rankingu pokazują, że ESG to już nie tylko zmiany regulacyjne, ale także realne działania podejmowane przez polskie spółki, w tym przez Geofizykę Toruń, które, dostosowując się do coraz wyższych standardów, konsekwentnie zwiększają zrównoważony wpływ oraz transparentność swoich działań

Partnerami merytorycznymi „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024” są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Partnerem medialnym jest „Rzeczpospolita”, a partnerem odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi – Deloitte. Całość jest koordynowana przez Kozminski Business Hub Akademii Leona Koźmińskiego.

Pozostałe newsy