Geofizyka Toruń S.A. znalazła się w konsorcjum firm, wraz z Przedsiębiorstwem Geologicznym GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. oraz „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o., które wykona dla PGE Baltica, spółki z Grupy PGE, badania geologiczne, w tym geotechniczne i geofizyczne oraz dokumentację wynikową dotyczących przewiertu ląd – morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Zakres  prac obejmuje wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych. W zakresie badań na lądzie umowa obejmuje m.in. : sondowania CPTU, badania piezometryczne, magnetometryczne, sejsmiczną tomografię refrakcyjną, tomografię elektrooporową oraz badania georadarem GPR. Natomiast jeśli chodzi o badania na morzu to planowane jest min. wykonanie sondowania CPTU, sejsmika refleksyjna, badania batymetryczne oraz badania profilomierzem osadów (SBP). Dodatkowo, planowane jest wykonanie badań laboratoryjnych próbek gruntu i wody pobranych podczas wierceń. Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. PGE Baltica rozpoczęła w tym roku badania podłoża gruntu dla części lądowej inwestycji i podpisała umowę na wykonanie wstępnych badań geotechnicznych dna morskiego. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiony po 2030 roku.

Więcej informacji na stronie: https://pgebaltica.pl/dla-mediow/aktualnosci/baltica1_badania_geologiczne_gt

Pozostałe newsy