Wielozadaniowa, pływająca platforma samopodnośna Combifloat C-726 „KOPERNIK-1” to nowa inwestycja Geofizyki Toruń S.A., która zwiększa potencjał firmy w zakresie badań geofizycznych i geotechnicznych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Wraz z transformacją energetyczną, szerokie i zróżnicowane portfolio usług firmy poszerzyło się o nowe rozwiązania na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych, w tym: rozpoznania geotechnicznego dla uwarunkowań środowiskowych oraz ich posadowienia, wyznaczania przebiegu tras kabli elektroenergetycznych czy rozbudowy infrastruktury lądowej i morskiej, w tym portów i terminali instalacyjnych i serwisowych.

Najnowocześniejszy, dedykowany sprzęt, jakim dysponuje GT, powiększył się teraz o wielozadaniową, pływającą platformę samopodnośną Combifloat C-726 „Kopernik-1”, co ma bezpośrednie przełożenie na wyższy standard, dostępność oraz utrzymanie wysokich norm HSE w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań w tym zakresie na rynku polskim. Jest to odpowiedź na obecne jak i przyszłe potrzeby klientów związane nie tylko z badaniami pod MFW, ale również pracami instalacyjnymi, konstrukcyjnymi czy hydrotechnicznymi związanymi np. z budową FSRU czy portów zewnętrznych.

Przewaga technologiczna sprzętu to również możliwość kontynuowania prac na fali o wysokości 3m oraz pozostawienia pontonu na miejscu przy fali 5m. Dzięki tym parametrom prowadzenie działań operacyjnych jest możliwe przez większą część roku pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Podstawowe parametry platformy:

  • Możliwość pracy w minimalnym zanurzeniu w strefach wód płytkich, nawet do 1,5 – 2,5 m
  • Maksymalna głębokość pracy: 32 m
  • Rozmiar platformy: 24×18 m
  • System podnoszenia: hydrauliczny

Warunki pracy:

  • maksymalna wysokość fali: 3 m
  • maksymalna prędkość wiatru: 50 km/h
  • maksymalna prędkość prądu morskiego: 1 m/s

Geofizyka Toruń aktywnie realizuje prace geotechniczne i geofizyczne na Morzu Bałtyckim. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (tzw. Polish Offshore Sector Deal).

Pozostałe newsy