GT wykonała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zdjęcie sejsmiczne 3D o powierzchni 336 km2 dla RAK Petroleum Authority i RAK Gas LLC.

Akwizycja danych sejsmicznych zajęła ponad 200 000 roboczogodzin i była prowadzona zarówno na morzu, jak i na lądzie, w tym na terenach zamieszkałych. Celem badania jest zidentyfikowanie budowy struktur geologicznych badanego obszaru Płyty Arabskiej.

Pozostałe newsy