Po raz kolejny mamy możliwość prowadzić badania geofizyczne w Gruzji dla rozpoznania budowy geologicznej, rejestrując dane sejsmiczne 2D we wschodniej części kraju, na północ od Tbilisi, w regionie Norio.

Celem prac, prowadzonych na zlecenie Georgia Oil & Gas Limited, jest akwizycja danych sejsmicznych o zakresie 225 km, z wykorzystaniem wibrosejsów jako źródła wzbudzania. Prace badawcze są prowadzone na terenach wyżynnych o charakterze rolniczym oraz obszarach zurbanizowanych. Dane sejsmiczne pozyskiwane są z wykorzystaniem autonomicznych nodów Quantum. Zakończenie badań planowane jest na październik br.

Pozostałe newsy