GT zakończyła badania sejsmiczne w południowych Węgrzech dla firmy MOL. Akwizycję danych 3D na koncesjach Liszo i Somogyvar zrealizowano przy użyciu ultralekkiego systemu nodalnego w trybie 24-godzinnej rejestracji slip-sweep, co przełożylo się na efektywność i bezinwazyjność badań. Rozwiązania nodalne GT pozwoliły na skuteczne zobrazowanie budowy geologicznej na bardzo urozmaiconym i trudnym terenie, który obejmował liczne obszary zabudowane, stawy i gęste lasy. Było to 10 zdjęcie sejsmiczne wykonane dotyczas przez Spółkę z użyciem nodów po zleceniach w Polsce i Holandii.

Pozostałe newsy