GT zakończyła badania sejsmiczne 3D w Dorset w Wielkiej Brytanii. Akwizycja danych w rejonie Wytch Farm miała na celu zebranie najnowszych informacji o budowie geologicznej obszaru. Zlecenie zrealizowano z zastosowaniem ultralekkiego systemu nodalnego, co przełożyło się na zwiększenie efektywności i bezinwazyjności badań przy jednoczesnym uzyskaniu doskonałego odwzorowania wgłębnego. Jest to kolejne zakończone sukcesem badanie GT z użyciem technologii nodalnej w Europie.

Pozostałe newsy