Informujemy, że Geofizyka Toruń SA zakończyła badania geofizyczne, prowadzone na zlecenie PGNiG SA na terenie Gminy Mosina. Na podstawie zebranych danych i w wykonaniu obowiązków koncesyjnych ciążących na PGNiG SA, zostanie przygotowany trójwymiarowy model budowy geologicznej tego obszaru.

Prace badawcze realizowane były na podstawie wszystkich wymaganych zgód i decyzji, w tym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Były również zgodne z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Badania odbyły się w sposób bezinwazyjny, z zastosowaniem najnowszych światowych technologii. Wykonane pomiary są całkowicie bezpieczne dla ludzi i przyrody. Geofizyka Toruń SA od kilkudziesięciu lat prowadzi tego typu badania w Polsce i zagranicą. W przeszłości takie pomiary były realizowane również na terenie Wielkopolski, łącznie z obszarem miasta Poznania.

W przypadku badań realizowanych przez Geofizykę Toruń na terenie gminy Mosina, podkreślamy, że wykonanie obowiązków koncesyjnych wymagało przeprowadzenia części pomiarów na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Prowadzenie badań na tym obszarze stanowiło wymóg nałożony na PGNiG SA w związku z uzyskaniem koncesji. Jednocześnie fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam prowadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to przepisy prawa.

Pozostałe newsy