ORLEN Upstream przyznał GT nowy kontrakt na wykonanie akwizycji danych sejsmicznych “Bystrowice II SWATH 3D”. Będzie to kontynuacja prac w tym rejonie – pierwszy projekt “Bystrowice SWATH 3D” został wykonany przez GT w 2017 roku.

Pozostałe newsy