Zrealizowaliśmy nasze pierwsze badanie sejsmiczne w Irlandii. Klient – Boliden Tara Mines DAC – zlecił nam wykonanie zdjęcia sejsmicznego Navan 3D przy wykorzystaniu systemu nodalnego Quantum. Badanie zakończyliśmy przed terminem. Liczymy na nowe wyzwania w tym pięknym, zielonym kraju!

Pozostałe newsy