Geofizyka Toruń S.A., we współpracy z polskim startupem Evorain, pracuje nad innowacyjnym programem umożliwiającym bardziej efektywną analizę danych sejsmicznych.

Celem projektu pn. Wykorzystanie uczenia maszynowego w znakowaniu pierwszych wstąpień fal refrakcyjnych. ML FB Pick jest stworzenie oprogramowania, które przyspieszy i udoskonali przetwarzanie danych sejsmicznych, a w konsekwencji usprawni prace badawcze dla sektora energetycznego w zakresie operacyjnym i finansowym. Nowy program, wykorzystujący algorytm sztucznej inteligencji oraz uczenie maszynowe, będzie mógł być wykorzystywany zarówno do poszukiwań konwencjonalnych źródeł energii, jak również wód geotermalnych oraz przestrzeni pod podziemne zbiorniki gazu.

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania grantowego w ramach środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla startupów. Finalizacja projektu przewidywana jest na koniec 2022 r.

Pozostałe newsy