Cel 7 Czysta i dostępna energia

Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom zachodzącym w otoczeniu rynkowym, Strategia Spółki na lata 2021-2025 podporządkowana jest nowej filozofii działania, która wpisuje się w rozwój szeroko pojętego sektora mulitenergetycznego i realizację celów w zakresie neutralności klimatycznej. Szczególnie perspektywicznym dla Geofizyki Toruń sektorem odnawialnych źródeł energii jest dynamicznie rozwijająca się w Polsce morska energetyka wiatrowa, wpisująca się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach zielonej transformacji w Europie Geofizyka Toruń angażuje się w przedsięwzięcia z zakresu energii geotermalnej oraz składowania i utylizacji materiałów niebezpiecznych, w tym CO2. Spółka, wykorzystując swe dotychczasowe doświadczenie w tych obszarach, dostarcza innowacyjne rozwiązania geofizyczne dla realizacji celów neutralności klimatycznej. Celem nadrzędnym Strategii Spółki jest maksymalizacja wykorzystania posiadanego potencjału dla szeroko pojętego sektora energetycznego oraz zwiększenie przychodów z usług dedykowanych dla sektora odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Polsce do 20 % w perspektywie 2025 roku.

Pozostałe newsy