Rozważne i efektywne korzystanie z energii to nie tylko optymalizacja kosztów, ale również wyraz świadomej troski o środowisko w jakim żyjemy. W Geofizyce Toruń świadomość ta przekłada się na konkretne działania. Jednym z ich wymiernych efektów jest przyznanie Spółce w lutym br. przez Urząd Regulacji Energetyki, świadectwa – tzw. białego certyfikatu –  potwierdzającego oszczędność energii wynikającą z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Biały certyfikat jest efektem wdrożenia w Geofizyce Toruń przedsięwzięcia innowacyjnego „EcoProcessing Centre”, polegającego na modernizacji systemu klimatyzacji serwerowni oraz instalacji modułu odzysku ciepła z serwerowni, zapewniającego ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w części budynków w siedzibie Spółki.

Poza działaniami na rzecz redukcji zużycia energii, prowadzone są w Spółce przedsięwzięcia związane z produkcją energii z OZE na własne potrzeby, co przyczyni się do dalszego zmniejszania śladu węglowego w działalności Geofizyki Toruń.

Pozostałe newsy