Details of news Back

Nowy kontrakt – Central European Petroleum
  • 03 czerwca 2009
  • projekty

Nowy kontrakt – Central European Petroleum

CEP Central European Petroleum przyznaje GT kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 2D/3D w pn-wsch Niemczech.