Details of news Back

Nowy kontrakt – GeoEnergie Bayern
  • 22 grudnia 2009
  • projekty

Nowy kontrakt – GeoEnergie Bayern

GeoEnergie Bayern GmbH przyznaje GT kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 3D w Pd. Niemczech.