Budownictwo i Górnictwo

Zagrożenia geologiczne to te procesy, zdarzenia lub sytuacje, które mają miejsce w środowisku geologicznym i mogą powodować szkody lub zagrożenia dla społeczności lub infrastruktury.

Nieskomplikowane jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niski koszt procesu budowlanego. Ponadto należy sprawdzić, czy występują warunki chemiczne lub fizyczne oraz parametry mechaniczne, które mogłyby zaszkodzić projektowanej konstrukcji.

Podjęcie badań geologicznych pozwala na precyzyjne określenie parametrów danego gruntu oraz ocenę jego przydatności dla określonego projektu budowlanego. Dlatego ważne jest, aby ocenić parametry i wpływ gruntu na projekt budowlany, zebrać dane potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, przetestować grunt pod kątem zagęszczenia, wytrzymałości, gęstości, zanieczyszczeń, substancji organicznych i zawartości piasku.

Kompleksowe badanie gruntu jest niezbędne zarówno w budownictwie infrastrukturalnym, jak i w budownictwie kolejowym, drogowym, tunelowym czy przemyśle wydobywczym. Właściwa ocena przydatności gruntu do każdego projektu budowlanego pomaga w przygotowaniu dokładnych planów operacyjnych i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Nasze usługi dedykowane
Budownictwu i Górnictwu

Geologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Hydrogeologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geotechniczne i geofizyczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geologiczno-inżynierskie CZYTAJ WIĘCEJ