Budownictwo i Górnictwo

Zagrożenia geologiczne to procesy, zdarzenia lub sytuacje, które mają miejsce w środowisku geologicznym i mogą powodować szkody lub zagrożenia dla społeczności lub infrastruktury.

Nieskomplikowane jednorodne warunki gruntowo-wodne gwarantują niski koszt procesu budowlanego. Ponadto należy sprawdzić, czy występują warunki chemiczne lub fizyczne oraz parametry mechaniczne, które mogłyby zaszkodzić projektowanej konstrukcji.

Podjęcie badań geologicznych pozwala na precyzyjne określenie parametrów danego gruntu oraz ocenę jego przydatności dla określonego projektu budowlanego. Ocena parametrów i wpływ gruntu na projekt budowlany, zebranie danych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, przetestowanie gruntu pod kątem zagęszczenia, wytrzymałości, zanieczyszczeń, substancji organicznych i zawartości piasku – te wszystkie informacje zebrane w procesie badań pozwalają na optymalizację procesu inwestycyjnego.

Kompleksowe badanie gruntu jest niezbędne zarówno w budownictwie infrastrukturalnym, jak i w budownictwie kolejowym, drogowym, tunelowym czy przemyśle wydobywczym. Właściwa ocena przydatności gruntu do każdego projektu budowlanego pomaga w przygotowaniu dokładnych planów operacyjnych i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Nasze usługi dedykowane
Budownictwu i Górnictwu

Geologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Hydrogeologiczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geotechniczne i geofizyczne CZYTAJ WIĘCEJ
Geologiczno-inżynierskie CZYTAJ WIĘCEJ