Energia Farm Wiatrowych

Wiatr to czyste, nieograniczone i odnawialne źródło energii, które można z powodzeniem wykorzystać do produkcji energii elektrycznej

Pozyskanie energii z tego źródła jest szczególnie skuteczne na obszarach morskich, gdzie wiatru, ze względu na brak barier osiąga wyższą i bardziej stałą prędkość niż na lądzie. Aby wykorzystać ten zasób energii, farmy wiatrowe są osadzane na dnie morskim.

Jednak instalacja morskich farm wiatrowych to złożone zadanie. Największym problemem jest trwale posadowienie turbin wiatrowych i podstacji na dnie morza. Polskie Morze Bałtyckie pokryte jest różnego rodzaju osadami, od iłów poprzez drobnoziarniste piaski i grube piaski, po żwiry i kamienie, o miąższości osadów od 50 do 100m.

Z tego względu przed instalacją turbiny wiatrowej należy przeprowadzić ocenę miejsca jej posadowienia. Charakterystyka geologiczna i geotechniczna jest niezmiernie ważna przy projektowaniu fundamentów morskich turbin wiatrowych. Dzieje się tak, ponieważ instalacje farm wiatrowych bez uprzedniej inspekcji podłoża mogą zostać zniszczone przez procesy hydrodynamiczne aktywowane przez działanie wiatru i fal. Ocena geozagrożeń jest ważna również przy projektowaniu kabli podwodnych do przesyłu energii elektrycznej.

Nasze usługi dedykowane do
Energii Farm Wiatrowych

Geotechniczne i geofizyczne CZYTAJ WIĘCEJ
Badania sejsmiczne na morzu CZYTAJ WIĘCEJ