Energia Geotermalna

Na całym świecie rośnie niepokój związany z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza i globalną zmianą klimatu

Energie odnawialne mogą stanowić ważną część miksu energetycznego. W szczególności zasoby geotermalne mogą być niezawodnym, niedrogim i alternatywnym źródłem energii, a także czystszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnych takich jak węgiel.

Poziom zrównoważonej produkcji zasobów geotermalnych wzrasta wraz z rozwojem metod poszukiwawczych. Dogłębne zrozumienie geologii obszaru objętego badaniem oraz jego dopasowania do otaczającego regionalnego środowiska geologicznego i tektonicznego ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia danego systemu geotermalnego. Faza poszukiwawcza projektu geotermalnego ma na celu zlokalizowanie zbiorników geotermalnych do ewentualnej eksploatacji oraz wybór najlepszych lokalizacji dla wiercenia otworów produkcyjnych.

Projekty poszukiwań geotermalnych wiążą się ze znacznym ryzykiem wynikającym z nieznajomości wgłębnej budowy geologicznej. Kluczowym elementem każdej inwestycji geotermalnej jest więc właściwa lokalizacja instalacji geotermalnej, która gwarantowałaby odpowiednie parametry hydrogeotermiczne ujęcia wody. Badania sejsmiczne to najskuteczniejsza metoda badania złóż wód geotermalnych. Koncentruje się na najbardziej obiecujących obszarach, a konkretnym celem jest poznanie ścieżek przepuszczalności, które przenoszą płyny termiczne z ich głębokiego źródła do płytszych części systemu, gdzie można je ekonomicznie wykorzystać do produkcji energii. Badania geofizyczne pomagają zwiększyć zrozumienie stratygrafii, struktury i przepływu ciepła. Metody sejsmiczne opierają się na falach sprężystych, które mają różne prędkości podczas przechodzenia przez różne rodzaje skał i są załamywane lub odbijane w nieciągłościach w formacjach lub pomiędzy nimi. Badania sejsmiczne dostarczają informacji na temat gęstości formacji, porowatości i tekstury oraz granic i nieciągłości oraz stref wypełnionych płynem, a tym samym nawet temperatury.

Istotną zaletą badań sejsmicznych jest to, że wspomagają one wybór optymalnej lokalizacji inwestycji geotermalnej oraz określenie geometrii geotermalnej warstwy wodonośnej, w tym znaczne zmniejszenie błędu oszacowania temperatury zbiornika wód podziemnych.

Badania sejsmiczne nie są jedyną metodą wymaganą do powodzenia programu geotermalnego. Podczas wiercenia, gdy temperatury w odwiercie są silnie zaburzone przez cyrkulację płuczki wiertniczej i wstrzykiwanie zimnej wody do odwiertu, pomiary geofizyczne pomagają określić temperaturę i ciśnienie w złożach, a także cenne informacje na temat lokalizacji warstw wodonośnych i ich względnej wielkości.

Nasze usługi dedykowane
Energii Geotermalnej

Akwizycja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej CZYTAJ WIĘCEJ
Sejsmika otworowa CZYTAJ WIĘCEJ