Odpowiedzialny Biznes

<b>QHSE</b> Quality Health Safety Environment

Nagrody za wybitne wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i bezwypadkową realizację projektów sejsmicznych


System zarządzania QHSE

 • Realizacja projektów w pełnej zgodności z ustalonymi celami, oczekiwaniami i wymaganiami każdego klienta w zakresie QHSE oraz standardami HSE w branży zapewniająca bezpieczne i spokojne wykonanie prac
 • Międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanymi zagrożeniami w różnorodnych warunkach terenowych i klimatycznych, wymaganiach i wyzwaniach operacyjnych, aspektach multikulturowych
 • Nacisk na szczegółową ocenę ryzyka w zakresie HSE, właściwe zaplanowanie pracy i zarządzanie oparte na codziennym zaangażowaniu i współpracy
 • Widoczne proaktywne podejście i kultura nieustannego rozwoju:
  • Ustalanie celów i kompleksowe rozwiązania celem zmniejszenia wystąpienia ryzyka I poprawy standardów pracy
  • Angażowanie wszystkich pracowników jako że wierzymy ze bezpieczeństwo i jakość pracy zaczyna się dla każdego z nas w naszej „Misji Zero” – czyli dążeniem do bezwypadkowego miejsca pracy i doskonałości QHSE

diagram

<b>CSR</b> Corporate Social Responsibility

CSR w GT

Geofizyka Toruń to firma, której strategię stanowi odpowiedzialna działalność biznesowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że liderem może być tylko ta organizacja, która ma zdolność tworzenia wartości ważnej nie tylko dla właścicieli, ale i z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.

society_and_environment

Uwzględniając potrzeby interesariuszy, w szczególności: klientów, pracowników, podwykonawców i społeczności lokalnych, GT wyznaczyła sobie 6 celów strategicznych, które reprezentują priorytety Spółki w zakresie CSR – odpowiedzialnego biznesu Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy

 1. Zwiększenie satysfakcji obecnych oraz pozyskanie nowych klientów poprzez poprawę jakości obsługi klienta
 2. Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego
 3. Efektywna, oparta o partnerskie zasady i dialog współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi
 4. Spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing
 5. Poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju

W ramach otwartej polityki komunikacyjnej angażujemy się w dialog z interesariuszami oraz aktywnie wspieramy ideę Odpowiedzialnego Biznesu. Dzielimy się naszym prawie 50-letnim doświadczeniem w współdziałaniu z społecznościami z całego świata oraz świadczeniem usług w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie działań Spółki związanych z CSR: Maciej Stawinoga, PR/CSR Manager,  csr@geofizyka.plrnd

 

<b>Etyka</b>

Dynamiczny rozwój GT zawdzięcza między innymi wartościom, jakimi się kierujemy w relacjach z naszymi współpracownikami, partnerami i klientami.

Naszym kapitałem są ludzie oraz wspólny system wartości i zasad etycznych, dzięki którym możliwy jest dalszy, zrównoważony rozwój firmy. Jesteśmy przekonani, że dla osiągnięcia założonych, długofalowych celów Spółki konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę, na jakiej firma prowadzi swoją działalność i buduje swój wizerunek.

Deklaracja wartości:

Odpowiedzialność – Chcemy wzbudzać zaufanie wszystkich, którzy z nami pracują, dotrzymując obietnic, zachowując się transparentnie i troszcząc się o otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne. Odpowiedzialność to dla nas również dbałość o bezpieczeństwo pracowników, dostawców i klientów.

Współpraca i wzajemne zaufanie – Uważamy, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez pracę zespołową we współpracy z pracownikami i klientami. Dbamy o to, aby warunki współpracy w Firmie stawiały na priorytetowym miejscu wzajemne zaufanie i partnerskie relacje między pracownikami, gwarantując tolerancję dla różnorodności poglądów.

Szacunek – Szanujemy naszych pracowników, klientów i społeczności lokalne, a także środowisko, w którym pracujemy. Traktujemy jako obowiązek przyczynianie się do poprawy jakości życia i postępu społecznego.

Profesjonalizm – Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia skutecznych i elastycznych rozwiązań dla realizacji potrzeb klientów i do budowania długofalowych partnerskich relacji biznesowych w sektorze poszukiwań naftowych. Chcemy zasługiwać na miano pionierów. Jesteśmy otwarci na wyzwania wobec potrzeb rynkowych zarówno w zakresie poszukiwania konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Dążenie do doskonałości – Poświęcamy wiele energii na stałe udoskonalanie świadczonych usług. Mamy aspirację być liderem w zakresie dostarczania pewnych rozwiązań geofizycznych.

Szybkość – Chcemy jako pierwsi przewidywać potrzeby rynku i reagować na nie szybko i elastycznie.

<b>Wizja i Misja</b> Firmy

Wizja

Naszą wizją jest funkcjonowanie jako lider jakości na rynku usług geofizycznych.

Misja

Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych i innowacyjnych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań naftowych, w sposób gwarantujący satysfakcję klientów i poszanowanie środowiska naturalnego.