Upstream

Paliwa kopalne zapewniają 80% światowego zapotrzebowania na energię i przewiduje się, że pozostaną ważnym składnikiem miksu energetycznego w nadchodzących dekadach

Są one wykorzystywane nie tylko źródło energii. Na przykład rafinowana ropa naftowa jest wykorzystywana do produkcji wielu materiałów pochodnych, które odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, takich jak tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki i smary. Węglowodory występują naturalnie na całym świecie i pochodzą ze skamielin roślinnych i zwierzęcych, które zostały utworzone przez siły temperatury i ciśnienia przez miliony lat. Są one ukryte w porowatych formacjach skalnych, takich jak piaskowiec, wapień i łupki.

Badania sejsmiczne są niezbędne do zrozumienia geologii basenów sedymentacyjnych i zmniejszenia ryzyka eksploracyjnego. Zastosowanie technologii sejsmicznych do poszukiwań ropy i gazu pomaga firmom energetycznym skuteczniej wydobywać węglowodory ze złóż. Rozwiązania sejsmiczne i geofizyka otworowa obejmują innowacyjne metody nakierowane na najefektywniejsze wykorzystać potencjalnych złóż w obliczu problemów wynikających ze struktury geologicznej, kontrastów prędkości fali  sejsmicznej i anizotropii podczas obrazowania najtrudniejszych pułapek węglowodorów. Przykładem najbardziej innowacyjnych rozwiązań są systemy nodalne pozwalające na osiągniecie najtrudniejszych celów poszukiwawczych dzięki najlepszej dostępnej rozdzielczości i dokładności badania.  Dodatkowo pozwalają na realizację pomiarów w sposób bezinwazyjny i w pełnej harmonii z lokalną społecznością  i środowiskiem naturalnym.

Bez względu na to, czy jest to poszukiwanie nowych pułapek węglowodorów czy zwiększanie produkcji z funkcjonujących złóż, zarówno badania sejsmiczne, jak pomiary w otworach dostarczają kompleksowego zestawu informacji geologicznych niezbędnych do zobrazowania złoża i powiązanych z nim zasobów węglowodorów.

Nasze usługi dedykowane
Poszukiwaniu Węglowodorów

Akwizycja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej CZYTAJ WIĘCEJ
Sejsmika otworowa CZYTAJ WIĘCEJ