Upstream

Węglowodory są ważnym składnikiem miksu energetycznego

Są one wykorzystywane nie tylko jako źródło energii. Rafinowana ropa naftowa jest wykorzystywana m.in do produkcji wielu materiałów pochodnych, które odgrywają kluczową rolę w światowej gospodarce, takich jak tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki i smary. Ropa naftowa występuje w sposób naturalny na całym świecie i powstała przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz z drobnymi okruchami mineralnymi w osadach morskich.

Badania sejsmiczne są niezbędne do zrozumienia budowy geologicznej basenów sedymentacyjnych i zmniejszenia ryzyka eksploracyjnego. Zastosowanie technologii geofizycznych do poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wpływa na efektywniejsze rozpoznanie zasobów węglowodorów. Rozwiązania sejsmiczne i geofizyka otworowa to skuteczne metody badawcze rozwiązujące problemy wynikające ze struktury geologicznej, kontrastów prędkości fali  sejsmicznej i anizotropii podczas obrazowania skomplikowanych pułapek węglowodorów. Przykładem najbardziej innowacyjnych rozwiązań są systemy nodalne oferujące najlepsze dostępne rozdzielczości i dokładności badania sejsmicznego.  Dodatkowo pozwalają na realizację pomiarów w sposób bezinwazyjny, w pełnej harmonii z lokalną społecznością  i środowiskiem naturalnym.

Bez względu na to, czy jest to poszukiwanie nowych pułapek węglowodorów czy zwiększanie produkcji z funkcjonujących złóż, zarówno badania sejsmiczne, jak pomiary w otworach dostarczają kompleksowego zestawu informacji geologicznych niezbędnych do zobrazowania złoża i powiązanych z nim zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego.

Nasze usługi dedykowane
Poszukiwaniu Węglowodorów

Akwizycja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Przetwarzanie i obrazowanie danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja danych sejsmicznych CZYTAJ WIĘCEJ
Usługi otworowe, pomiary w otworach i perforacje CZYTAJ WIĘCEJ
Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej CZYTAJ WIĘCEJ
Sejsmika otworowa CZYTAJ WIĘCEJ